Uplinjevalnik v Tržiču mora spoštovati naravne in narodnostne značilnosti teritorija

V sredo, 27. avgusta, je doberdobska sekcija stranke Slovenske skupnosti priredila razširjeno srečanje s člani in somišljeniki. Glavna točka dnevnega reda je bil načrt za izgradnjo uplinjevalnika v tržiški industrijski coni, ki ga je pripravilo podjetje Smart Gas. Projekt zadeva tudi teritorij občine Doberdob in občinski svet bo moral do 21. septembra izraziti mnenje o načrtu. Srečanja doberdobske sekcije se je udeležila tudi podpredsednica goriške pokrajine in pokrajinska podtajnica SSk Mara Černic, ki je podrobno predstavila celoten načrt, prisotna sta bila tudi pokrajinski tajnik Julijan Čavdek in pokrajinski predsednik Silvan Primožič.

Pokrajinska podpredsednica Černiceva je povedala, da gre za zelo zahteven načrt z obširno dokumentacijo, katero so prejeli pred par dnevi. Načrt je pripravila skupina podjetnikov, ki bi s privatnim uplinjevalnikom oskrbovali lastne tovarniške objekte po bistveno nižjih cenah, obenem bi tako pridobivali energijo iz najmanj onesnažujočega neobnovljivega vira energije, t.j. zemeljskega plina. Dodatnih izpuhov ne bi bilo, ker spreminjanje plina iz tekočega v plinsko stanje poteka v zaprtem sistemu.

Tajnik doberdobske sekcije SSk Marko Jarc je izrazil zaskrbljenost zaradi prisotnosti uplinjevalnika, ki naj bi bil zgrajen na obronkih Krasa in občine Doberdob. Tudi iz posegov ostalih udeležencev srečanja je bilo poudarjeno, da občane najbolj skrbi, da bodo teritorij in dejavnosti, ki se na njem odvijajo nosili le negativne posledice, konkretnih koristi pa ne bi imeli. Na Krasu je že itak precej posegov in infrastruktur, ki bremenijo občutljivo naravno ravnovesje, pri tem pa je tudi pomemben izgled okolja, da ne bi bile oškodovane kmetijsko-turistične dejavnosti, ki so se v teh letih razvile na Krasu. Še posebej je bil izpostavljenih več vprašanj glede plinovoda, ki ga bodo povezali s plinsko postajo pri Jamljah in kaj bodo naredila podjetja, ki se ukvarjajo s turističnim ladjarstvom na tistem področju.

Do izraza je nato prišlo tudi vprašanje delovnih mest, saj jih taki obrati ne potrebujejo v velikem številu. Po drugi strani ni pošteno, da se prihaja na dan z grožnjami po odpuščanju, če bi projekt propadel. Nihče ne želi ovirati gospodarskega in industrijskega razvoja, a pri tem ne sme trpeti kraški in širši teritorij, še posebej, ker na njem živi slovenska narodna skupnost. Prav Slovenci v Laškem, Doberdobu in občini Devin-Nabrežina imamo pravico, da smo o tem posegu čim bolj informirani in da so vsi glavni dokumenti v slovenskem jeziku kot to predvideva zaščitna zakonodaja. Celoten informativni potek mora biti predvsem s strani lastništva družbe Smart Gas v spoštljivih tonih in ne takih, kot jih je bilo mogoče brati v prejšnjih dneh na medijih in družbenih omrežjih.

Sekcija SSk je sklenila, da bo preko izvoljenih predstavnikov pozvala doberdobsko občinsko upravo, da se čimprej priredi javni posvet za občane. Obenem se bodo udeležili napovedanega javnega srečanja, na katero vabi družba Smart Gas v začetku septembra. Dokončno stališče pa bo usklajeno s sorodno sekcijo v občini Devin-Nabrežina ter s pokrajinskim in deželnim tajništvom stranke.

Pred zaključkom srečanja je pokrajinski tajnik Julijan Čavdek posredoval informacije o vsebinah prihodnjega 17. pokrajinskega kongresa stranke SSk, ki bo 10. in 11. oktobra. Sekcija SSk iz Doberdoba bo imela pravico do 3 delegatov, ki bodo izvolili nov pokrajinski svet SSk za Goriško.

Gorica, 28. avgust 2014

 
Deli