Slovenščina na novih goriških parkomatih mora biti zagotovljena

Občinska svetnica SSk Marilka Koršič se je danes srečala z goriškim odbornikom Stefanom Ceretto, da bi pobliže spoznala postopek za namestitev novih parkomatov v mestu in spoštovanje zakonskih določil, ki zagotavljajo vidnost slovenščine v javnosti. Svetnica Koršič je občinskemu odborniku razložila, da je bilo v preteklosti kar nekaj težav glede uporabe slovenščine na parkomatih. Slovenski jezik ni bil prisoten v celotnem postopku pridobivanja parkirnega listka, še posebno ga ni  bilo na samem parkirnem listku. Dogajali pa so se tudi taki primeri, ko so slovenske napise dodali po namestitvi parkomata, pri čemer je bil prevod zelo vprašljiv z vidika točnosti in kakovosti jezika. V tem smislu je svetnica Koršičeva zahteval večjo pozornost s strani goriške občinske uprave, saj gre vendar za ugled mesta, za spoštovanje do njene zgodovinske narodne komponente in do slovenskih turistov in kupcev, ki vsakodnevno obiščejo mesto. Goriški občinski odbornik Stefano Ceretta je sprejel nasvete in zagotovil, da bo pristojni službi poveril navodila, da se z nove parkomate upošteva dosledno spoštovanje za vidljivost slovenskega jezika.

Deli