Deželni rebalans: dodatnih 250.000 euro za organizacije slovenske narodne skupnosti

Deželni svet FJk je sredi noči s končnim glasovanjem sprejel finančni rebalans, s katerim je deželna zakonodajna skupščina prerazporedila razpoložljiva finančna sredstva in v tem smislu tudi določila svoje prioritetne posege. »Deželni zdravstveni mreži so bila dodeljena dodatna sredstva in s tem smo ublažili rez, ki so ga nižje proračunske zmogljivosti zahtevale decembra lani. Približno 9 milijonov euro smo nakazali socialnim storitvam, ki so namenjene najbolj potrebnim družbenim slojem, ki prvi plačujejo predolgo trajajočo gospodarsko krizo. Dodatnih 26 milijonov euro smo namenili spodbujanju gospodarskih-proizvodnih dejavnosti, od teh preko tri milijone ta raziskovalne dejavnosti in za tehnološko posodabljanje podjetij. Okrepili smo razne rotacijske sklade,  skoraj deset milijonov euro pa je vredna postavka za preventivna javno-vzdrževalna dela na hidrogeološko nestabilnih območjih« med drugim poudarja deželni svetnik SSk in podpredsednik deželnega sveta FJk Igor Gabrovec.

»Glede pozornosti do slovenske narodne skupnosti gre beležiti zlasti podatek, da je Deželni svet s tem rebalansom slovenskim organizacijam skupno namenil vsaj 250.000 tisoč euro dodatnih sredstev, ki smo jih črpali neposredno iz deželnih resurzov. Gre za 50.000 euro Inštitutu za slovensko kulturo za delovanje Slovenskega multimedialnega okenca (SMO) in 60.000 euro izrednega prispevka za Muzej slovenskega pomorskega ribištva v Križu, ki bo tako zaključil ureditvena dela in kmalu bo tudi uradno odprt za javnost. Posebej sem si prizadeval za izredni prispevek Kmečki zvezi v višini 40.000 euro, ki naj spodbuja njeno čezmejno povezovalno vlogo in promocijo razvoja gospodarskih dejavnosti, ki so vezana na podeželje. S kolegom Ukmarjem pa sva sledila tudi odobritvi dodatnega prispevka v skupni višini 100.000 euro za obe krovni organizaciji, kar naj bi posredno omogočilo, da v skladu s proračunskimi pravili posredujeta v korist reševanja nekaterih posebej emergenčnih situacij znotraj včlanjenih organizacij.« zaključuje deželni svetnik Gabrovec, ki je zadovoljen tudi za prispevek v višini 70.000 euro za zagotavljanje strokovnih storitev in tehnično asistenco deželnim čebelarjem. »Dokončna odobritev Načrta za razvoj podeželja za obdobje 2014-2020 pa naj bi prinesla prve konkretne odgovore tudi na dodatna pričakovanja naših ljudi, ki razvijajo sodobne kmetijske in turistične dejavnosti na teritoriju od Milj do Trbiža.«

Trst, 25. julija 2014  

Deli