Zaščita brez upravne avtonomije je prazna škatla

Upravna avtonomija na lastnem teritoriju je za slovensko narodno skupnost v FJK eden od temeljev njene zaščite. Možnost, da smo si lahko Slovenci avtonomno določali načrtovanje posegov vsaj v občinah, kjer smo v večini in to predvsem na podlagi lastnih narodnih in gospodarskih potreb, je bistveno pripomogla h uspešnem ohranjanju naše avtohtone prisotnosti. Isto velja za službe in storitve, ki so na voljo občanov na podlagi njihovih potreb. Nenazadnje je tukaj pomebna tudi pomoč domačim gospodarskim dejavnostim. V tem smislu je bilo pričakovati, da bodo še zlasti občine, kjer se izvaja zaščitna zakonodaja, ob načrtovanju reformo krajevnih uprav s strani Serracchiaijevega deželnega odbora FJK, deležne posebnega pristopa in občutljivosti.

Deželno tajništvo Slovenske skupnosti, ki je zasedalo prejšnji četrtek, je zato z veliko zaskrbljenostjo analiziralo predlog reforme krajevnih uprav, ki ga pripravlja deželna uprava. Predlagane spremembe, ki v bistvu predvidevajo izvotlitev pristojnosti občin in prenos glavnih kompetenc na širša območja, sestavljena tudi iz največjih občin in celo takih, kjer se zaščitni zakon ne izvaja, je še posebej vprašljivo, saj se s tem odvzema slovenski narodni skupnosti upravljanje lastnega teritorija. Zmanjšanje ali odvzem upravne avtonomije predstavlja hud poseg v kakovost zaščite, ki ne more predstavljati sprejemljivega političnega dejanja za neko levosredinsko deželno upravo. Dodatni problem je tudi v tem, da se reforma občinske samouprave piše brez upoštevanja mednarodnih pogodb, ki s tem tvegajo, da postanejo vse bolj neke nepomebne in le zgodovini zapisane listine, brez konkretnega učinka na zaščito narodne skupnosti Slovencev v FJK.

Slovenska skupnost v tem smislu ocenjuje kot nujno, da v sklopu manjšinske politike nemudoma pride do resnega soočenja s predlagano reformo, predvsem pa bi morali biti o tem osveščeni vsi naši župani in občinski svetniki. Skupaj z njimi pa se morajo z načrtovano reformo soočiti tudi vse komponente v manjšini.

Slovenska skupnost ni načelno proti reformam, ki so za našo deželo in celotno državo potrebne, vendar vse to ne more mimo osnovnih načel demokracije, kjer je zaščita narodnih manjšin temelj. Zaščita pa, brez upravne avtonomije na lastem teritoriju, je lahko samo le prazna škatla.

Trst, 04.07.2014 Damijan Terpin

Deželni tajnik SSk

 

Deli