Zamejski Slovenci na umestitvi Evropskega parlamenta v Strasbourgu

Na povabilo evropskega poslanca SDS dr. Milana Zvera sta se v preteklih dneh kandidat SDS na evropskih volitvah in deželni tajni SSk odv. Damijan Terpin ter predsednik pokrajinskega sveta v Trstu Maurizio Vidali, z skupino zamejcev, ki delujejo na gospodarskem, družbenem, kulturnem in političnem področju, udeležila umestitvene seje novega evropskega parlamenta v Stassbourgu.

Enako povabilo je s strani potrjenega evropskega poslanca Herberta Dorfmanna prejela tudi kandidatka SSk na listi Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Tanja Peric. 

Terpin in Vidali sta se v Strassbourgu najprej srečala z dr. Milanom Zverom in evroposankama SDS Romano Tomc in novogoričanko Patricijo Šulin in skupaj z ostalimi člani zamejske delegacije izmenjala mnenja o perspektivah evropskega parlamenta in evropskih institucij v novem mandatu, vlogi poslancev iz Slovenije v njem, možnostih sodelovanja in zastopanja interesov slovenske manjšine s strani treh poslancev SDS v sodelovanju tudi s poslancem SVP Herbertom Dorfmannom. Vsi trije poslanci SDS so seveda izrazili največjo pripravljenost, da bodo zastopali tudi interese slovenske narodne skupnosti v Italiji in se odzivali na pobude SSk, še zlasti v t. im Intergrupi za manjšine, ki bo oblikovana tudi v naslednjem mandatu. 

Skupaj s poslanci SDS se je delegacija iz zamejstva na kratko tudi srečala z dosedanjo komisarko za pravosodje Viviane Reading ter s številnimi drugimi evropskimi poslanci. Tako so lahko izmanjali mnenja in občutke ob izvolitvi slovenske poslanke iz avstrijske Koroške dr. Angelike Mlinar, ki je izrazila veliko pripravljenost tudi za zastopanje interesov slovenske narodne skupnosti iz Italije v evropskih institucijah, saj so problemi zelo podobni tistim, k s katerimi se soočajo tudi Koroški Slovenci. 

Nadalje so se  člani delegacije srečali  še z evropskim poslancem NSi Lojzetom Peterletom, s katerim je imel deželni tajnik SSk terpin poglobljeno debato tudi o zaskrbljujočem stanju v Sloveniji, prav tako tudi s poslancem SLS Francem Bogovičem. 

Do naključnih srečanj je prišlo nato še s poslanko SD Tanjo Fajon in DESUS-a Ivom Vajglom. 

Posebej zanimivo je bilo tudi srečanje z novoizvoljenim evroposlancem iz hrvaške Istre Ivom Jakovčičem  (IDS), v katerem je bilko govora zlasti o Jadransko-Jonski pobudi, kjer po mnenju istrskega psolanca, Slovenija igra nekoliko preveč zadržano vlogo.

Zanimiv je bil tudi daljši pogovor z dosedanjim evropskim komisarjem iz Italije Antoniom Tajanijem (FI), ki je bil sedaj izvoljen za enega od podpredsednikov evropskega parlamenta. Z njim se je deželni tajnik SSk Terpin pogovarjal predvsem o reformi italijanskega senata in volilni zakonodaji, ki je sedaj v razpravi v italijanskem parlamentu. 

Nadalje se je delgacija iz zamejstva srečala tudi z novo izvoljeno evropsko poslanko iz FJK Isabello Demonte (PD) in bivšo ministrico Simono Bonafe’ (PD). Tajnik Terpin je izkoristil priložnost, da je evropsko poslanko iz naše dežele seznanil z velikimi pomisleki in vprašanji, ki se postavljajo ob napovedani reformi krajevnih uprav oz. občin v naši deželi, ki jo je pripravil deželni odbor FJK in o kateri je bilo v teh dneh veliko govora v italijanskem časopisju. 

Deželni tajnik Terpin se je tudi na kratko sestal z dosedanjim predsednikom Intergrupe za manjšine Cszabo Tabadji-jem, evropskim poslancem iz Madžarske, ki je tudi sam velik zagovornik manjšinskih pravic. 

Za povabilo na obisk evropskega parlamenta sta se evroposlancu SDS dr. Milanu Zveru deželni tajnik Terpin in tržaški predsednik pokrajinskiega sveta Vidali, tudi v imenu ostalih članov delegacije, iskreno zahvalila, saj je bila to prilika, da sta se manjšinska predstavnika soočila in navezala koristne stike z vrsto pomembnih ljudi v evropskem parlamentu, kar bo nedvomno nedvomno koristilo celotni manjšini.  

Deli