Marilka Koršič predstavila 6 popravkov h goriškem občinskemu proračunu

Goriški občinski svet je v dneh 30/6 in 1/7 obravnaval proračun za leto 2014 in za triletje 2014-2016. H osnutku proračunskega dokumenta, ki ga je občinskemu svetu predstavila uprava župana Romolija je levosredinska večina predstavila več popravkov. Svoje popravke je izpostavila tudi goriška občinska svetnica SSk Marilka Koršič, skupno jih je predstavila šest.
Popravki Koršičeve so že na ponedeljkovi seji dobili soglasje pri tehničnem mnenju, med torkovo zaključno obravnavo pa so bili na predlog odbornika Guida Germana Pettarina tudi sprejeti.
 
Marilka Koršič je zahtevala, da se pri poglavju, ki zadeva volitve, na strani 60, v osmi vrstici doda besedilo “za zaščito slovenske jezikovne manjšine se bo še naprej izstavljalo nove in obnovljene dvojezične volilne izkaznice“. V istem poglavju, prav tako na strani 60, v tretji vrstici je bilo vključeno besedilo, da v zvezi z registrom skrutinatorjev bo poskrbljeno za pregled obsežnega seznama in se bo iskalo sistem za njegovo posodobitev.
 
V poglavju, ki zadeva šport in prosti čas, je Koršičeva zahtevala popravek na strani 62, v vrstici 13, tako da bodo ojačena finančna sredstva za rast in tekmovalne možnosti športnih ekip in bo tako mesto Gorica bolj vidno na državni in mednarodni ravni. Ko naše ekipe (v tem trenutku moška odbojkarska ekipa Olympija v B2 ligi) dosegajo prestope v višje lige, potrebujejo več pomoči za gostovanja. V vrstici 17 pa sta bila dodana praznik Špargljev v Štandrežu in praznik sv. Valentina v Štmavru. Na strani 62, pri točki 11 je bil dodan Pohod treh mostov, ki ga običajno organizirajo krajevne skupnosti Štmaver, Solkan in Sveta gora-Placuta.
 
Pri poglavju, ki zadeva javne zelenice, je bil dodan popravek na strani 102, pri vrstici 10, s katerim se občina obveže, da bo spodbujala lastnike za boj proti zajedalcem na njihovih zasebnih zemljiščih.
Deli