Solidarnost med manjšinami za prihodnost deželnih sedežev RAI

Deželno tajništvo Slovenske skupnosti izraža veliko zadovoljstvo nad razvojem dogodkov v senatnih komisijah za proračun in finance glede družbe RAI. Solidarnost med manjšinami, zlasti med Slovensko skupnostjo in Južnotirolsko ljudsko stranko je namreč obrodila nov pozitiven sad, saj je senator Karl Zeller s popravkom k členu 21 »odloka IRPEF« dosegel jamstvo za ohranitev samostojnosti sedežev RAI v Bocnu, Tridentu, Aosti in Trstu, in to prav zaradi prisotnosti jezikovnih manjšin in dolžnosti javne radiotelevizije, da spodbuja njihove kulturne in jezikovne značilnosti. Še več, v popravku senatorja SVP je tudi zahteva, da ti sedeži postanejo »decentralizirani produkcijski sedeži«.

Deželni tajnik SSk Damijan Terpin, ki sledi tej problrematiki v tesni zvezi z Južnotirolskom ljudsko stranko, je čestital za uspeh senatorju Zellerju.

Trst, 3. junij 2014                                                                              Deželno tajništvo SSk

Deli