GABROVEC: Dežela z zakonskim ukrepom rešuje delovanje jezikovnih okenc

Deželni svet FJk je danes popoldne sprejel po urgentnem postopku zakon, ki vsebuje vrsto nujnih ukrepov v zvezi z zaposlovanjem za določen čas v krajevnih javnih upravah. Deželni zakon odgovarja tako na hude težave po nedavni razsodbi ustavnega sodišča, ki je razveljavilo deželni zakon o javnem zaposlovanju iz leta 2010 in s tem tudi v naši deželi uvedlo zelo stroge količke in omejitve na tem področju. Med prvimi žrtvami je bilo tudi delovanje jezikovnih okenc, ki na osnovi državnih in deželnih zaščitnih zakonov jamčijo spoštovanje osnovne pravice, da se pripadniki priznanih narodno-jezikovnih manjšin na javno upravo lahko obračajo v lastnem jeziku.

»Znašli smo se tako v paradoksalni situaciji, ki je značilna za ta čas v tej državi. Pravico do dvojezičnosti v javni upravi, začenši z jezikovnimi okenci in prevajalskimi službami, marsikje jamčijo pogodbe na določen čas, saj so temu namenjena finančna sredstva vezana na letne projekte, ki so po definiciji, seveda, terminski. Brez terminskih pogodb bi tako odpadla zakonsko in pravzaprav ustavno zajamčena pravica, javnim upravam (Pokrajinam, Občinam, bivšim Gorskim skupnostim) pa bi bilo istočasno onemogočeno, da koristijo temu namenjena sredstva na osnovi zaščitne zakonodaje« je poudaril deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki je v dogovoru tudi s kolegom Stefanom Ukmarjem (Ds) pripravil dopolnilo k zakonu.

»Pričakovati je, da bo novi deželni zakon potrdila in sprejela tudi rimska vlada, saj bo drugače postavljen pod vprašaj sam smisel zaščitnih zakonov in posredno spoštovanje mednarodnih sporazumov, ki zavezujejo Italijo«, zaključuje podpredsednik Deželnega sveta Igor Gabrovec.

 

Trst, 11. junija 2014

Deli