SSk Dolina: programske smernce za volitve

Glavne programske točke Slovenske skupnosti za občino Dolina

1. Kandidati SSk si bodo prizadevali za celotno uresničitev vseh jezikovnih in narodnih pravic slovenske narodne skupnosti v občini. Zagotoviti bo treba, da občinsko osebje še naprej izpolnjevalo pogoje o poznavanju slovenskega jezika, da bodo vsi občinski akti, obvestila, javni napisi in podobno izšli tudi v slovenskem jeziku ter da bodo izhajali v istem jeziku tudi akti, ukrepi, računi, položnice, obvestila, javni napisi, itd. uprav in ustanov, ki nudijo storitve na občinskem območju. Če bo potrebno tudi s tem, da se v dogovore z njimi in v pravilnike vnese zahtevo po spoštovanju slovenskega jezika.

2.  Kandidati SSk si bodo prizadevali, da bo teritorji občine prijazen najprej ljudem, ki tu prebivajo, da jim bo lahko nudil potrebno za življenje in za prosti čas. Urbanistični in drugi občinski ukrepi, ki se tičejo uporabe teritorija, nepremičnin in podobno morajo spoštovati zgodovino krajev in ljudi, ki so tukaj naseljeni, ter naravo in potrebe domačega dela, naj si bo kmetijskega, obrtniškega, trgovskega ter drugih dejavnosti.

3. Kandidati SSk si bodo prizadevali, da bo občina, znotraj njenih gospodarskih zmogljivosti, uredila javno in skupno premoženje tako, da bodo lahko občani in njihove organizacije delali v splošno korist ter da bodo lahko uporabili krajevne in čezmejne priložnosti pri razvoju kulturnih, turističnih in z njimi povezanih dejavnosti.
Deli