Komisija za Slovence naj posreduje za slovensko predstavništvo

POBUDA ZA OBISK KOMISIJE DZ RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU V SENATU REPUBLIKE ITALIJE 

Spoštovani Gospod Predsednik !

kot prav gotovo že veste, doživlja italijanska politika prehodno obdobje, ki ga zazanamuje globoko nezaupanje državljanov v institucije, a je tudi prežeto s pričakovanji po potrebni prenovi in reformah. Vajeti političnih izbir je pred nekaj meseci prevzel novi predsednik vlade Matteo Renzi, ki skuša (pre)počasnemu rimskemu kolesju politike vnesti nov ritem dela. Če in v kolikšni meri bo uspešen bomo ocenjevali v bodoče, dejstvo pa je, da imamo sedaj na dnevnem redu državne politike pomembne in kočljive tematike, ki so mirovale več kot pol stoletja.

Med tistimi, ki so za slovensko manjšino najpomembnejše sta prav gotovo reforma volilnega zakona in reforma Senata. Vzvod in vodilo pri snovanju reform sta sicer zmanjšanje poklicnih predstavnikov institucij in njihova racionalizacija, vendar to ne more in ne sme biti vzrok za izgubljene priložnosti ali celo za znižanje nivoja zaščite jezikovnih in narodnih manjšin. Slednje so prvi in glavni razlog za obstoj treh od petih italijanskih dežel s posebno avtonomijo, ki se zato lahko ponašajo s posebnim statutom. Slovensko manjšino v Italiji ščitijo mirovne pogodbe, sprejete mednarodne konvencije in nenazadnje specifični državni zakon št.38 z leta 2001, ki med drugim predvideva v 26. členu olajšano možnost za izvolitev predstavnikov slovenske manjšine v obe veji parlamenta. 

Zaradi tega smo pri stranki Slovenska skupnost prepričani, da je to lahko zelo pomemben politični trenutek, ki bi znal prinesti pozitivne novosti v zvezi z zakonsko zaščito slovenske manjšine v Italiji. Slovenska skupnost pri tem opozarja, da nova volilna pravila za volitve ne morejo mimo vprašanja oz. pravice do prisotnosti predstavnika manjšine v poslanski zbornici in da slovenski predstavnik ne sme izostati niti iz prenovljenega senata, kakršenkoli že bo. 

Trudili se bomo, da bomo v manjšini glede teh vprašanj našli čim širšo enotnost in potrebno složnost, pri vsem tem pa menimo, da je ključnega pomena tudi vloga Republike Slovenije, naše matične države, ki se ob skrbi za svoje rojake v Italiji, lahko tudi ponaša z zagotovljenim mestom v Državnem zboru za italijansko in madžarsko manjšino. 

Spoštovani Gospod Predsednik, 

obračamo se torej na Vas s pobudo, da Komisija DZ, ki ji predsedujete, čimprej opravi nujen obisk pri kolegih v italijanskem Senatu zato, da se direktno sooči z opisanimi tematikami in predvsem, da italijanskim kolegom predoči pričakovanja slovenske manjšine v Italiji.

Prav v Senatu namreč ravno sedaj teče obravnava reforme volilnega zakona, ki jo je že sprejela poslanska zbornica in v katerem žal, po naši oceni, niso izpolnjena niti pričakovanja Slovencev v Italiji, niti določbe iz zaščitnega zakona. Prav tako teče v Senatu razprava o njegovi reformi, na podlagi katere naj bi le-ta postal predstavniški organ italijanskih dežel. Znotraj njegove roforme pa nikakor ne bi smelo izostati določilo ki bi omogočalo tudi prisotnost slovenskega zastopnika.

Dovolili bi si Vas še posebej opozoriti na dejstvo, da tempo razpravi vsekakor narekuje dinamični predsednik vlade Renzi, ki napoveduje, da naj bi se razprava, z odobritvijo obeh reform, končala že do datuma evropskih volitev, t.j. do 25.05.2014, kar pa pomeni, da časa na razpolago žal ni prav veliko.

Končno še ocenjujemo, da bi bilo po našem skromnem mnenju primerno, da bi obisk predvideval srečanje s predsednikom italijanskega senata Grassom, s predsednico ustavne komisije Finocchiaro, ki je pristojna za obravnavo obeh reform ter seveda s senatorji, ki pripadajo skupini narodnih manjšin.

V prepričanju, da boste našo pobudo upoštevali se Vam prijazno zahvaljujemo.

            Z odličnim spoštovanjem !

                                                                      Deželni tajnik SSk

                                                                      Damijan Terpin

                                                                      zanj podtajnik SSk in  deželni poslanec FJk

                                                                                              Igor Gabrovec
Deli