Gabrovec: zadržanje kolege Ukmarja ostaja večkrat nerazumljivo!

Deželni svet FJk je danes spreminjal zakon, ki obravnava možnosti in pogoje za združevanje Občin in posledično pravila za  predlaganje, sklic in potek posvetovalnih referendumov. V svoji intervenciji je deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec ponovno izpostavil potrebo, da za zaščiteno območje 32-občin od Milj do Trbiža obveljajo posebna pravila oziroma odstopanja, ki naj upoštevajo specifične potrebe in pravice narodno mešanega območja. »V tem smislu sem že med obravnavo v pristojni komisiji predlagal popravek, da v primeru spreminjanja meja in obsega Občin iz seznama zaščitnega zakona mora zakonodajalec zaprositi za mnenje Paritetnega odbora, nakar da mora sklic posvetovalnega referenduma podpreti dvotretjinska večina občinskega sveta, v odsotnosti katere se mora za združitev na referendumu opredeliti večina volilnih upravičencev zainteresirane občine. Nazadnje sem predlagal, da se v zakon zapiše obvezo, da se v primeru spojitve med zaščiteno in nezaščiteno občino vsekakor ohranijo vse pravice, ki so vezane na zaščitno zakonodajo« je poudaril Gabrovec. Deželni poslanec Slovenske skupnosti je svoje zahteve v dogovarjanju s koalicijskimi partnerji in zlasti s kolegi Demokratske stranke bistveno omilil, tako da je prvotno obvezujoče mnenje paritetnega odbora postalo le »obvezno«, ostali predlogi pa niso doživeli pričakovane podpore. »Še najbolj pa me je razočaralo zadržanje kolege Stefana Ukmarja, ki je v svoji intervenciji bolj kot katerikoli Italijan ali desničar v avli dejansko točko za točko nasprotoval vsem trem predlogom, ki so bili usmerjeni izključno v zagotavljanje večjih garancij za občinske stvarnosti, kjer je priznana in zaščitena slovenska narodna skupnost v Italiji. Tako je bilo slišati iz ust Slovenca, da soudeležba Paritetnega odbora ni primerna in torej ni potrebna, kot tudi, da niso potrebna odstopanja pri izvajanju posvetovalnih referendumov, češ da zaščita slovenske manjšine ni vezana na status takih ali drugačnih Občin« poudarja deželni svetnik Slovenske skupnosti, ki se je moral tako zadovoljiti le s sprejetjem prve točke popravka, ki vsaj načelno priznava vlogo Paritetnega odbora. »Po vsej verjetnosti nov zakon kljub pomanjkljivostim ne bo bistveno negativno pogojeval življenja naše skupnosti. Ostaja pa  grenak priokus zaradi dejstva, da se je slovenski kolega, s katerim večkrat učinkovito sodelujem, brez vsake potrebe odločil, da aktivno nasprotuje preprostim in po svoje tudi nedolžnim predlogom, ki so bili v interesu naših občin in torej naših ljudi. Raje ne mislim na to, kaj si lahko mislijo italijanski kolegi…« zaključuje deželni svetnik Igor Gabrovec.
Deli