Razočaranje tržaške SSk

Na sinočnji seji je tržaško pokrajinsko tajništvo Slovenske skupnosti razpravljalo o prihodnjih občinskih volitvah v Dolini, na Repentabru in v Zgoniku. Prisotni so bili tudi krajevni referenti sekcij.

SSk izraža razočaranje zaradi nakazanega stališča Demokratske stranke, predvsem njene slovenske komponente, ki očitno znova apriorno odklanja vsako možnost politično-volilne povezave s SSk. Mnenja smo, da si ljudje v naših občinah danes kot morda še nikdar prej pričakujejo složnost med političnimi silami, ki so odraz domačinov, saj so upravni problemi in neznanke glede bodočnosti vsem pred očmi. Prav tako je odklanjanje sodelovanja med DS in SSk nerazumljivo tudi ob upoštevanju pomembnega političnega dogovora, ki sta ga deželni vodstvi obeh strank sklenili lani in je privedel do zmage na deželnih volitvah.

Ideološke delitve, kakršne se nam vsiljujejo s strani zlasti slovenskih predstavnikov DS, spadajo že v ropotarnico zgodovine in so Slovencem v tem prostoru dovolj škodile. Še najbolj presenečajo sicer še vedno neuradne vesti, da DS letos odklanja volilni dogovor celo tam, kjer smo že več mandatov skupaj in učinkovito vodili domačo občino. Jasno, da je tu govor o Repentabru, ki je v letih prerasel v »model«, ki ga je Slovenska skupnost ponujala kot zgled možnega dogovarjanja čisto povsod, saj zagotavlja spoštovanje subjektivitete različnih političnih skupin, ki pa stremijo k istemu cilju, se pravi k uspešnemu skupnemu upravljanju. Kako naj ljudem razlagamo, da politični stranki odlično sodelujeta na Deželi, na Pokrajini, v Občinah Trst, Milje in Devin-Nabrežina, medtem ko se drugje dvigujejo zidovi? Kaj pa Dolina? Je SSk dobra le, ko so njeni glasovi odločilni?

Gre za paradoksalne in nerazumljive izbire, ki nimajo nič skupnega z dobro politiko. So izbire, ki rušijo, namesto da bi združevale, ki ogrožajo dobro domačo upravo. Pa naj se čudimo, da se ljudje otepajo volitev in volišč? Naj nas potem čudi osip volilne udeležbe, v sklopu katere se nato uveljavljajo populistična gibanja?

Zato SSk še vedno ponuja omizje za iskreno soočanje, ki naj postavi na prvo mesto interes naših ljudi in občinskih stvarnosti. Demokratsko stranko vabimo, da ponovno razmisli o volilnih izbirah na teritoriju, saj so dogovori še vedno in povsod možni, če obstaja resnična volja po sodelovanju in združevanju. Jasno pa je, da nikogar ne moremo siliti v sodelovanje in v tem smislu bo tudi SSk v primeru vztrajanja DS na odklonilnih stališčih preprosto vzela na znanje, da mora svoje upravne načrte graditi drugače.

 

Deli