Dežela FJk dovoljuje sežiganje suhljadi

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec sporoča, da je s sprejetjem zakona o gensko spremenjenih organizmih Deželni svet Furlanije Julijske krajine danes tudi ohranil možnost sežiganja in mletja suhljadi, strnišč in ostalih ostankov, ki nastajajo v kmetijskih dejavnostih. Nedavni dekret o prepovedi sežiganja, ki ga je vlada sprejela z namenom, da bi zaustavila nezakonito sežiganje odpadkov na italijanskem jugu, ima namreč neposredni učinek tudi na dejavnosti, ki segajo v normalno agronomsko prakso. Med te sodi npr. sežiganje strnišča na obširnih območjih furlanske nižine, kjer ima koruza pomembno vlogo. S sežiganjem kmetovalci povrnejo zemlji pomembne anorganske elemente istočasno pa preprečijo širjenje glivičnih bolezni, ki se razvijejo med letom. Isto velja tudi pri nas na Krasu, v Bregu, v Brdih in v goratih območjih.

Na podlagi novega člena, ki bo dodan k deželnemu zakonu št. 9 z leta 2007, bo torej v naši deželi, ob upoštevanju vseh protipožarnih predpisov, še naprej dovoljeno sežiganje rastlinskih ostankov, ki se mora odvijati na licu mesta ali največ 250 metrov stran od kraja pridelave. Ostanke mletja oziroma pepel je treba uporabiti kot gnojilo in melioracijsko sredstvo.

Deželni svet je s tem zadovoljil pričakovanja zaskrbljenih kmetovalcev in županov FJk, ki so v velikem številu opozarjali na krivičnost državne zakonodaje.

Deli