Čestitke SSk novemu predsedniku Enotne liste

V imenu Slovenske skupnosti, zbirne stranke Slovencev v FJK, iskreno čestitam za uspešeno in dobro opravljeno deželno zborovanje. Še posebno gredo naše skupne čestitke novemu predsedniku Enotne liste gospodu Gabrielu Hribarju in iskrena voščila za uspešno vodenje politične organizacije, s katero imamo veliko skupnega, v prvi vrsti prizadevanje za enotno in samostojno politično nastopanje Slovencev v Italiji in v Avstriji. 

Prav tako se želim zahvaliti velikemu prijatelju SSk Vladimirju Smrtniku za vse skupne napore, ki smo jih lahko v teh letih delili ter mu priznati pomembno politično delo v korist slovenske narodne skupnosti na Koroškem.

Čeprav je minilo že več kot dvajset let, od kar smo Slovenci dobili samostojno in demokratično državo, je naše prizadevanje za politično enotnost Slovencev, ki živimo v zamejstvu še kako aktualno. Kljub novim razmeram, ki jih lahko beležimo zaradi demokratizacije Slovenije in njenega vstopa v Evropsko Unijo, je stanje slovenske narodne skupnosti v FJK in na avstrijskem Koroškem še daleč od idealnega. Ob številnih še odprtih vprašanjih, nas posebno skrbi dejstvo, da ne v Italiji ne v Avstriji, kot Slovenci ne uživamo zagotovljenega političnega predstavništva v izvoljenih telesih. To predstavlja veliko vrzel, ki bistveno obtežuje vsa prizadevanja za celovito izvajanje zaščitnih norm in koriščenje manjšinskih pravic. Drugo odprto vprašanje je tudi odnos z matično državo Slovenijo, kjer je še veliko možnosti za zares plodno in učinkovito sodelovanje v odnosu do pristojnih državnih inštitucij. 

V upanju, da bomo še naprej nadaljevali dolgoletno in uspešno sodelovanje, Vas lepo pozdravljam v pričakovanju na čimprejšnje snidenje.

Trst, 12. februar 2010                                                       Damijan Terpin l.r.

                                                                                      Deželni tajnik SSk

Deli