Goriška sekcija SSk o rajonih, občinskem svetu in zdravstvu

Goriška občinska sekcija SSk se je sestala v ponedeljek, 3. marca na rednem mesečnem srečanju. Na dnevnem redu je bila obravnava več argumentov in aktualnih vprašanj.

Koordinator občinske sekcije Bernard Špacapan je najprej poročal o pobudi za srečanje s predstavniki javnih uprav, ki bi morale uporabljati dvojezičnost pri svojem poslovanju, kot to predvideva člen 10 zaščitnega zakona 38/01. Prvo tako srečanje je bilo z ravnateljem zdravstvenega podjetja Cortiulo in v zadnjih tednih je bilo mogoče že opaziti nekatere pozitivne premike na tem področju. V prihodnjih tednih so na sporedu srečanja še z drugimi upravami, saj je stranka prošnjo za srečanje že posredovala odgovornemu pri pokrajinski upravi Pošt in pri državnih železnicah.

V nadaljevanju je razgovor potekal o možnosti, da bi mestna uprava spet uvedla rajonske svete. Slovenska skupnost bo občinski upravi predlagala, da se ohranijo trije slovenski okoliški sveti, da se ohrani svet v Ločniku za furlansko govoreče ter da se mesto Gorica razdeli na dva velika rajonska sveta. To bo tudi tema, s katero bodo predstavniki SSk seznanili ostale politične sile opozicije, ki so prisotne v goriškem občinskem svetu, da pride po možnosti do priprave enotnega predloga.

Goriška sekcija SSk je na podlagi poročila treh občinskih svetnikov Walterja Bandlja, Marilke Koršič in Božidarja Tabaja zaskrbljeno ugotovila, da se goriški občinski svet ni sestal že tri mesece. Ravno svetnik Bandelj je v prejšnjih dneh že sprožil med svetniki opozicije akcijo zbiranja podpisov, da pride čimprej do sklica občinskega sveta, saj je odprtih vprašanj kar nekaj.

V nadaljevanju zasedanje goriške SSk je bilo govora tudi o sestanku županov goriške pokrajine v podporo zdravstva. SSk z zaskbljenostjo ugotavlja, da so upravitelji na Goriškem na to temo razdeljeni in to samo olajšuje delo deželnim uradom, ki nadaljujejo s takimi ukrepi, ki zdravstvene usluge v goriški pokrajini vedno bolj omejujejo.

Seja SSk se je zaključila s poglobljeno razpravo o slovenski šoli, saj se je ravno zaključilo vpisovanje. Izidi glede vpisa na slovenske šole bodo pomemben podatek o stanju slovenske narodne skupnosti na Goriškem in stranka jim bo posvetila primerno pozornost.

 

 

Gorica, 7. marec 2014                                                                       Goriška sekcija SSk

Deli