Damijan Terpin: nobenega olajšanega zastopstva za slovensko manjšino

Slovenska skupnost obžaluje, da je Poslanska zbornica, ob odobritvi sprememb volilnega zakona, v celoti prezrla pravico slovenske narodne skupnosti do olajšanega zastopstva v parlamentu, kot je določeno v zaščitnem zakonu.

Odobren je bil namreč le podpopravek poslanke Blažinove, na podlagi katerega bo vlada, ko bo na novo zarisala volilna okrožja, morala upoštevati  obstoj slovenske narodne skupnosti v FJK. Praktično pa takšna določba slovenski manjšini ne prinese absolutno ničesar !

Takšen rezultat pomeni, da Slovenci nismo naredili nobenega koraka naprej, saj obvelja za liste, ki so izraz narodnih manjšin že prej veljavni 20% vstopni prag na deželni ravni, ki pa ga Slovenci v Italiji zagotovo ne moremo doseči, saj ne dosegamo niti 10% volilnega telesa FJK. Ostajamo torej še naprej talci v rokah vsedržavnih strank, ki bodo, tako kot doslej, same določale, če bodo ali ne bodo na svoje liste postavile slovenskih kandidatov, prav tako pa bodo tudi same izbirale katerega slovenskega kandidata bi postavile na listo.

Odobritev podamandmaja poslanke Blažinove torej predstavlja nek formalen obliž na hudo rano, s katero je bila ponovno prizadeta naša narodna skupnost. Na tak način je italijanski Parlament tudi dobil alibi, na podlagi katerega lahko italijanska država zatrjuje, da je tako ali drugače izpolnila določbo iz zaščitnega zakona. Vrh tega pa je slovenski narodni skupnosti po vsej verjetnosti bila tudi odvzeta možnost, da uporabi pravne poti, po katerih bi lahko uveljavljala svojo pravico do zastopanosti v parlamentu.

To je torej pičli rezultat dela slovenskega zastopstva v rimskem parlamentu, ki se je ponovno izkazalo kot povsem nemočno, še zlasti takrat, ko se levica in desnica znata dogovoriti, predvsem na naši koži. Velik del odgovornosti za nastalo situacijo nosi torej tudi Demokratska stranka, ki je na azdnjih parlamentarnih volitvah prejela največje število slovenski glasov, Slovencem v Italiji pa ni bila pripravljena priznati niti omembe v sicer nekoristnem podamandmju slovenske poslanke, saj se v njem na splošno omenjajo manjšine v naši deželi, ne pa izrecno slovenska.

Prav tako se je izkazala kot v celoti neučinkovita slovenska vlada, ki ni bila deležna nikakršnega posluha, kar najbrž postavlja tudi pod vprašaj sam mednarodni ugled in verodostojnost aktualne slovenske oblasti.

Slovenska skupnost se vsekakor zahvaljuje poslancem Južnotirolske ljudske stranke (SVP), zlasti članu ustavne komisije poslancu Albrechtu Planggerju, da so v postopek vložili amandmaje, ki jih je predlagala Slovenka skupnost.

Prav tako SSk obžaluje dejstvo, da v manjšini ni bilo minimalnega konsenza glede oblike olajšanega zastopstva, kar je zagotovo tudi bostrovalo končnemu neuspehu. Slovenska skupnost si bo prizadevala, da se bo to zakonsko besedilo po možnosti spremenilo v obravnavi v Senatu, za kar pa je potrebno očitno čisto drugačen pristop bodisi s strani celotne manjšine, bodisi s strani Republike Slovenije.

 

Trst, 11. marec 2014                                                      Damijan Terpin

                                                                                     Deželni tajnik SSk

Deli