Kongres sekcije SSk v Doberdobu

Doberdob, po površini največja kraška občina, si zasuži popolnoma drugačno upravljanje od dosedanjega. Kraški teritorij in njegovi ljudje potrebujejo, da jim občina pomaga in pripravi vse tiste potrebne pogoje in nudi pristojne storitve, da bo mogoče nastaviti razvojne smernice, ki so vse do danes neizokriščene. Za vse to je nujno potrebno, da pride na ravni občinskega upravljanja do korenite spremembe. Ne gre več za ideološka prepričanja oziroma delitve, temveč za odgovorno in dosledno skrb, da lahko Kraševci imajo primerne pogoje za življenje in delo na lastni zemlji. Doberdobska sekcija SSk se bo na teh volitvah odločno borila za to in poziva vse dobrdobske občane in občanke, da aktivno pristopijo k temu prizadevanju, ker tokrat gre zares za prihodnost Doberdoba, Jamelj, Sabličev, Dola in Poljan.

Tako bi lahko strnili zaključke četrtkovega kongresa doberdobske sekcije SSk, na kateri so občinski svetniki slovenske zbirne stranke Dario Bertinazzi, Marko Jarc, Aldo Jarc in Boris Vižintin predstavili petletno delo v občinskem svetu. Tajnik Marko Jarc je podal svoje politično poro čilo, v katerem je tudi analiziral politične odnose med SSk in Občinsko enotnostjo, ki so žal še vedno na nezadostni ravni in ne omogočajo ali celo zavirajo potrebno sodelovanje.

Na sekcijskem kongresu so pozdravili tudi pokrajinski tajnik SSk Julijan Čavdek, pokrajinska podtajnica in podpredsednica Pokrajine Gorica Mara Černic ter predstavnika števerjanske sekcije SSk Marjan Drufovka in Milko Di Battista.

Po podanih poročilih se je med udeleženci razvila živahna razprava, ki je zadevala upravljanje doberdobskega teritorija. Člani SSk so ugotavljali, da je v Doberdobu vrsta nerešenih težav, ki pogojujejo uspešno upravljanje občine. Nedogovorjeno ostaja vprašanje kamnoloma, kjer je trenutno vse ustavljeno, občina pa od koncesije ni še prejela ničesar. Problem je tu v sami pogodbi. Občinska uprava ni pripravila nobene pobude ob 100-letnici prve svetovne vojne in tako zapravila enkratno priložnost za ovrednotenje krajev spomina. Za okolje in turizem ostaja popolnoma neizkoriščeno doberdobsko jezero in paludarij. Velike zamude se še vedno beležijo pri obnovi šole, kjer je bila narejena napaka, da je občina razvezala pogodbo s prvim podjetjem. Zelo pozitiven pa je bil enoten nastop proti gradnji nove železniške trase pri Sabličih. Precej denarja pa, kot zgleda, bo izgubljenega zaradi nedejavnosti občinske uprave pri čezmejnem projektu »Living fountains« za oživljanje krajevnih vodnjakov in kalov.

Po razpravi so sledile volitve in sekcijski kongres doberdobske SSk je na mesto tajnika potrdil Marka Jarca, predsednik sekcije pa bo Aldo Jarc. V pripravi na pokrajinski kongres SSk, ki bo jeseni, so člani SSk iz Doberdoba odločili, da bodo svoje delegate izvolili po občinskih volitvah.

Deli