Razprava v bran avtonomije Furlanije Julijske krajine

V razpravo o smernicah članom paritetne komisije Dežela-Država je danes dopoldne posegel tudi deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki se je še posebno zaustavil na potrebi, da vse politične sile složno in brez razlikovanj stopijo v bran avtonomije Furlanije Julijske krajine. V tem smislu je Gabrovec izpostavil podobnosti naše dežele s Trentinsko – Zgornjim Poadižjem in Dolino Aoste, ki pa z razliko od FJk že danes obe uživata bistveno višjo stopnjo avtonomije na mnogoterih upravnih področjih.

»Svoj status utemeljujemo z učinkovitostjo storitev, ki jih zagotavljamo državljanom in z varčnostjo upravljanja, ki nam jo priznavajo tudi v Rimu« je dejal Gabrovec in v nadaljevanju spomnil, da je FJk »posebna« zlasti zaradi prisotnosti slovenske narodne skupnosti, ob kateri so danes deležni zaščite tudi Furlani in Nemci. Spomnil je tudi na besede Riccarda Illyja, ki je Deželo pozval, naj zahteva priznanje novih upravnih pristojnosti (začenši z upravljanjem šolstva in izobraževanja) in predsednika vlade Mattea Renzija, ki je prav pred dnevi v parlamentu izpostavil pomen in vlogo manjšinskih in avtonomističnih strank. Slednje je označil kot nosilke specifičnosti pomembnih teritorijev in tesne povezave z ljudmi, ki so danes zelo razočarani nad politiko. »Tako kot Union Valdôtaine, Südtiroler Volkspartei in Tridentinska avtonomistična stranka je tudi Slovenska skupnost glasnica narodne posebnosti tega območja in kot taka je pripravljena aktivno sodelovati pri zaščiti deželne avtonomije ob istočasni modernizaciji upravno-birokratskega aparata, ki naj bolje odgovarja potrebam današnjega zahtevnega časa« je zaključil deželni svetnik SSk Igor Gabrovec. 

Deli