Dežela bo pozvala cestna podjetja k spoštovanju določil zaščitnega zakona

Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec je od predsednice Dežele zahteval pojasnila v zvezi s pomanjklivostmi in nepravilnostmi pri postavljanju smerokazov. Gabrovec se je navezal na nedavno objavo dekreta predsednice , ki naj bi končno premaknil z mrtve točke izvajanje 10. člena zaščitnega zakona. Odlok 229 z dne 2. decembra 2013 navaja namreč vse javne ustanove in koncesionarje javnih storitev, ki naj bi na osnovi zaščitnega zakona za Slovence  postavljali dvojezične table in napise. Dejansko pa se še vedno dogaja, da se pojavljajo celo novi napisi samo v italijanščini, kot pričata primera krožišča pri Štandrežu (Gorica) in na avtocestnem odseku pri Padričah, ki je za cestnega upravitelja še vedno le Padriciano. »Primera kažeta, da je zadeva zelo resna in da je treba takoj ukrepati, saj imamo za to veljavna določila in k njihovemu spoštovanju je vezana  tudi družba Anas« je posebej poudaril deželni poslanec Slovenske skupnosti v obrazložitvi vprašanja, ki je bilo na dnevnem redu dopoldanske razprave v Deželnem svetu.

Pristojna deželna odbornica Santoro je v svojem odgovoru slovenskemu poslancu Gabrovcu zagotovila polno podporo deželne uprave in v tem smislu tudi napovedala, da bo uradno pozvala upravitelje raznih prometnic k spoštovanju zakonskih določil. »Soglašam s poslancem Gabrovcem, da so navedena zakonska določila obvezujoča, nikakor pa niso stvar diskrecionalne izbire ali predmet odlašanja s strani podjetij, ki jim je zaupano upravljanje naših cest« je v svojem odgovoru, ki ga je v njeni odsotnosti prebral odbornik Panontin, poudarila odbornica za infrastrukture, mobilnost in javna dela Mariagrazia Santoro.

Deli