Odšel je Drago Legiša

Stranka SSk se dr. Drago Legiša spomnja kot velikega in neutrudnega demokrata ter zvestega Slovenca. Njegovo politično pot je začel takoj po 2. svetovni vojni, najprej pri SDZ, nato pa pri SKSZ na Tržaškem.
Kot prepričan zagovornik samostojnega političnega nastopanja Slovencev v FJK, je Dr. Legiša bil med ustanovitelji zbirne stranke Slovenske skupnosti in v obdobju 1969-1970 njen pokrajinski tajnik za Tržaško. Pomembno je njegovo delo pri združevanju različnih političnih formacij Slovencev na Tržaškem in za enotnost pri temeljnih vprašanjih slovenske narodne skupnosti v FJK.
Leta 1952 je bil izvoljen v devinsko-nabrežinski občinski svet. Kasneje je za dva mandata (1965 in 1975) bil tudi župan občine Devin-Nabrežina. 
Leta 1953, v času krize tržaškega svobodnega ozemlja, je bil v delegaciji, ki je obiskala maršala Tita in E. Kardelja. Leta 1970 je bil izvoljen v tržaški pokrajinski svet in postal odbornik. 
Za svoje dolgo politično delo je dr. Drago Legiša na prvem deželnem kongresu SSk leta 1975 prejel zlato odličje stranke.
Drago Legiša je bil poklicno dejaven na področju šolstva in še posebej časnikarstva. Leta 1973 je postal član uredništva slovenskih poročil Radia Trst A. Junija 1983 pa je bil imenovan za namestnika glavnega urednika v deželnem sedežu FJK za poročila v slovenskem jeziku. Dolgo let je vodil tednik Novi list in bil prvi urednik združenega tednika Novi Glas.
Njegove misli in prizadevanja bodo za vedno ostale pomemben mejnik prizadevanja Slovencev v FJK za enakopravnost in spoštovanje.
Deli