Novi smerokazi naj bodo v skladu z zakonom!

Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec je za naslednje zasedanje Deželnega sveta pripravil svetniško vprašanje, v katerem sprašuje predsednico Dežele pojasnila v zvezi s pomanjklivostmi in nepravilnostmi pri postavljanju smerokazov. Gabrovec se navezuje na nedavno objavo Serracchianijevega dekreta, ki naj bi končno premaknil z mrtve točke izvajanje 10. člena zaščitnega zakona. Odlok 229 z dne 2. decembra 2013 navaja namreč vse javne ustanove in koncesionarje javnih storitev, ki naj bi na osnovi zaščitnega zakona za Slovence  postavljali dvojezične table in napise. »Ko se v teh mesecih vozim naokrog – piše v svojem posegu Gabrovec – sem še posebej pozoren nad tem kje in v kolikšni meri se pojavlja predvidena dvojezičnost v smerokazih. Seveda vsega ne moremo dobiti čez noč, kar pa me najbolj čudi je odsotnost dvojezičnosti tam, kjer so dela pravkar v teku. Tako se dogaja, da se pojavljajo v zadnjem obdobju novi napisi samo v italijanščini na območju krožišča pri Štandrežu (Gorica), kot tudi na avtocestnem odseku pri Padričah, ki je za cestnega upravitelja še vedno le Padriciano. To sta le dva primera, ki pa kažeta, da je zadeva zelo resna in da je treba takoj ukrepati, saj imamo za to veljavna določila in k njihovemu spoštovanju je vezana  tudi družba Anas« poudarja deželni poslanec Slovenske skupnosti v dokumentu, ki ga je naslovil na predsednico deželne uprave Deboro Serracchiani.
Deli