Uresničiti predstavniška določila čl. 26 zaščitnega zakona

Poslanska zbornica bo v prihodnjih dneh nadaljevala z obravnavo reforme volilnega zakona, ki bo najbrž v kratkem tudi sprejeta. Slovenska skupnost, zbirna stranka Slovencev v Italiji, je skupnemu predstavništvu in italijanskim političnim silam predočila popravke, na podlagi katerih bi v nov volilni zakon vgradili določbe o olajšani izvolitvi Slovencev v rimski parlament. Logika številk in racionalna analiza demografske slike slovenske prisotnosti v Furlaniji Julijski krajini potrjujeta dejstvo, da edinole predlogi SSk omogočajo, da lahko Slovenci samostojno odločimo, kdo nas bo zastopal v Rimu. Skupno predstavništvo žal ni bilo sposobno se zediniti okrog enega predloga. Popravki, ki jih je vložila poslanka Demokratske stranke Tamara Blažina, so povsem nerealni, zato so za našo narodno skupnost povsem nesprejemljivi, saj predvidevajo vstopne pragove (10 % na deželni ravni oz. v 32 občinah, kjer se izvaja zaščitni zakon – vključno s centri Trsta in Gorice !), ki so za Slovence v Italiji  dejansko nedosegljivi. Tako visoki vstopni pragovi, kot jih predlaga PD, predstavljajo zato tudi grobo kršitev določila zaščitnega zakona, ki pa jasno govori o potrebi, da se slovenski narodni skupnosti dejansko omogoči izvolitev v obeh vejah rimskega parlamenta.

Slovenska skupnost se zahvaljuje vladi Republike Slovenije in njeni diplomaciji, ki je italijansko vlado jasno opozorila na zapisano obvezo v zaščitnem zakonu in upa, da bo napovedano torkovo srečanje ministrice Komelove s podministrom na notranjem ministrstvu Filippom Bubbicom imelo ustrezen učinek. Prav tako se slovenska stranka zahvaljuje parlamentarni ekipi Južnotirolske Ljudske stranke SVP, ki je edina omogočila, da so bili predlogi SSk sploh vloženi v obravnavo v poslanski zbornici. Pomembna je tudi podpora, ki ga je SSO vedno izkazal predlogom zbirne stranke Slovencev v FJK.

V oči pa bode dejstvo, da kljub visoko donečim besedam na sejah skupnega predstavništva se je sedaj izkazalo, da osebe, ki se udeležuejo njegovih sestankov sploh nimajo pooblastil strank, ki jih tam zastopajo, saj se le-te odločajo povsem mimo njihovih stališč.

Časa je malo in možnosti za uspeh je zato iz dneva v dan manj!

Zato Slovenska skupnost ponovno poziva vse politične sile in v prvi vrsti Demokratsko stranko, na katero jo veže pomemben politični sporazum o sodelovanju, k spoštovanju določil zaščitnega zakona. SSk je v razpravo prispevala več stvarnih predlogov in je še vedno pripravljena na iskanje potrebnega kompromisa. Brez tega bodo v Rimu ponovno imeli lahek izgovor, češ da se ‘manjšina’ ni zedinila. Ponovno tvegamo torej, da nas pripeljejo žejne čez vodo.

Slovenska skupnost torej še vedno sedi za pogajalsko mizo, pri kateri pa pogreša nujno potrebne sogovornike.

 

SLOVENSKA SKUPNOST

 

Trst-Gorica-Čedad, 8. februarja 2014  

Deli