Izvajanje določil zakona 38/01 v goriški zdravstveni ustanovi

Znotraj goriške zdravstvene ustanove so z izvajanjem določil zaščitnega zakona 38/01 že začeli, v programu pa so še nadaljni koraki, ki bodo še dodatno izpolnili to kar je zakonsko predvideno. Nekateri zastoji nastajajo zaradi vprašanja finančnih sredstev. V celotnem postopku pa je zelo dragoceno soočenje s slovensko narodno skupnostjo, kot je dokazal današnji sestanek predstavnikov SSk in SSO z ravnateljem Giannijem Cortiulo. Srečanja so se udeležili podpredsednik deželnega sveta FJK Igor Gabrovec in njegov sodelavec Miloš Čotar, goriški občinski svetnik SSk in pokrajinski podpredsednik SSO Walter Bandelj, koordinator mestne sekcije SSk Bernard Špacapan in pokrajinski tajnik SSk Julijan Čavdek.

Na začetku je ravnatelj Gianni Cortiula prikazal seznam vseh posegov, ki jih je goriško zdravstveno podjetje že izvedlo in pri tem našetl dvojezične publikacije o zdravstvenih storitvah ne teritoriju, tečaje slovenskega jezika za osebje, dvojezične napise v nekaterih okrajih, stalno službo prevajalca ter dvojezičeno, italijansko-slovensko spletno stran, ki bo v kratkem vidna. Seveda bo potrebno še nadaljevati in pri tem upoštevati javne napise, kar zahteva določeno postopnost. V ta program verjamejo, ker vidijo v njem bistveno obogatitev in dodatno ovrednotenje zdravstvene ustanove.

Koordinator goriške sekcije SSk Bernard Špacapan se je ravnatelju Cortiuli zahvalil za razpoložljivost in za opravljeno delo. Seznanil ga je s prizadevanjem celotne slovenske narodne skupnosti za vidno prisotnost slovenščine, ki je še posebno pomembna v ustanovah, ki nudijo osnovne javne storitve, kot je to zdravstvo.

Podpredsednik deželnega sveta FJK Igor Gabrovec je v svojem posegu izrazil zadovoljstvo nad opravljenim delom in pozitivno ocenil, da uvajanje slovenščine ima neko stalno postopnost. Pomembno bi bilo, da bi se še posebno kar se tiče osebja, upošteva znanje slovenščine in se tako izkoristi notranje možnosti. Uporaba slovenščine pa je tudi pomembna pri storitvah za posamezno osebo, kar je še posebno važno pri otrokih in ostarelih. Glede storitev za otroke je omenil pomembnost prisotnosti slovenske logopedinje, pri ostarelih pa pride znanje v poštev pri oskrbih starejših.

Walter Bandelj je v svojem posegu izpostavil potrebo, da se slovenščin začne uveljavljati tudi v goriški splošni bolnišnici. Več rešitev je namreč mogoče tudi najti pri osebju, ki slovenščino že obvlada in pri tem bi tudi bili stroški zares minimalni.

V zaključku je bilo tudi govora o čezmejnem zdravstvu, kjer je še veliko možnosti, tako kar se tiče projektov v sklopu EZTS-ja, kakor tudi s konvencijami med različnimi zdravstvenimi službami, ki delujejo na obmejnem področju. Srečanje se je končalo z obvezo, da se čez kakšen mesec spet sestanejo in skupno preverijo nadaljevanje izvajanj zaščitnih določil.

 

Gorica, 7. februarja 2014                                          Slovenska skupnost

                                                                             Pokrajinsko tajništvo za Goriško

Deli