Gabrovec srečal poveljnika Civilne zaščite RS

Podpredsednik Deželnega sveta FJk Igor Gabrovec se je danes popoldne v Ljubljani na sedežu Uprave RS za zaščito in reševanje sestal s poveljnikom civilne zaščite RS Srečkom Šestanom in direktorjem iste službe Darkom Butom. Gabrovec je s svojim obiskom želel izraziti bližino in solidarnost Dežele FJk slovenski državi in prizadetemu prebivalstvu, ki se že skoraj teden dni spopada s posledicami nad vse hude vremenske ujme. Podpredsednik Gabrovec je sogovornikoma pojasnil, da se tudi Fjk v istem obdobju sooča z izrednimi težavami zaradi obilice snega in ledu v goratih predelih, s poplavami pa v nižinah, kar ji je dejansko onemogočilo vsako obliko pomoči prizadetim območjem čez mejo. Slovenija je za pomoč iz tujine zaprosila preko evropske pristojne službe in takoj so se izvale številne države, začenši z bližnjo Avstrijo, ki je prispevala večje število velikih agregatov, strokovno osebje in skupine prostovoljcev.

Poveljnik CZ RS Šestan je nad vse pohvalno ocenil pobudo zamejske stanovske organizacije kmetovalcev Kmečke zveze, ki s široko akcijo med zasebniki zbira manjše agregate, ki naj služijo za osnovno električno oskrbo zlasti osamelih in odročnih kmetij. Teh je veliko in emergenčno stanje bo predvidoma trajalo še kar nekaj dni.

Šestan se je Gabrovcu zahvalil za obisk in izraženo solidarnost ter sprejel Gabrovčev predlog, da se tudi na relaciji FJk – Slovenija še razvijejo neposredni kanali za hitro intervencijo v sličnih emergenčnih situacijah. »Državi Slovenija in Italija imata v tem smislu že utečene bilateralne dogovore, od katerih pa velja še posebej utrditi vezi med neposrednimi sosedi, ki lahko prvi priskočijo na pomoč« je še poudaril podpredsednik Deželnega sveta Igor Gabrovec.

Deli