Stranka Slovenska skupnost nasprotuje ukinitvi Pokrajin!

»Pokrajine, zlasti tržaška in goriška, sta s svojim delom, političnimi izbirami in vrsto dobrih izvoljenih upraviteljev dokazale, da imajo točno začrtano vlogo in so koristne ter potrebne tudi na področju zaščite, promocije in uveljavljanja pravic priznanih narodno-jezikovnih skupnosti. Njihova ukinitev bi obubožala teritorij, osamela občinske upravitelje zlasti majhnih občin ter predstavljala hud udarec ustaljenemu nivoju aktivne soudeležbe Slovencev pri upravljanju priznanega zgodovinskega naselitvenega prostora.« Tako je danes dopoldne jasno poudaril deželni svetnik SSk Igor Gabrovec kolegom 5. stalne komisije Deželnega sveta, ki je obravnavala dvojni zakonski osnutek deželne vlade: prvi predlaga italijanskemu parlamentu, da s predvidenim postopkom ustavne spremembe dejansko ukine ustanovo Pokrajin iz deželnega statuta, medtem ko drugi začasno spreminja še obstoječe Pokrajine v »drugorazredne ustanove«, saj uprave po novem ne bi izbirali volivci, temveč skupščina občinskih svetnikov in županov. Deželni svetnik Gabrovec je izpostavil pomisleke, ko že ne negativno stališče do predlagane »reforme«, predsednikov slovenskih krovnih organizacij SKGZ in SSO, ki jih je komisija v minulih dneh povabila na avdicijo prav na izrecno Gabrovčevo zahtevo.

»Pravica do aktivne soudeležbe Slovencev tudi pri političnem upravljanju naselitvenega prostora načelno jamči sama italijanska ustava in nekatere razsodbe ustavnega sodišča, nakar mednarodni sporazumi od Londonskega memoranduma do Osima, evropske listine in posredno tudi nekatera določila državnega in deželnega zaščitnega zakona!« je še poudaril deželni poslanec SSk Gabrovec, ki je obenem ožigosal nerodnost v zastavljanju reforme. »V volilnem soočanju smo vedno izpostavili potrebo po celoviti reformi sistema krajevnih uprav, ki naj zaobjame vse institucije, od Dežele do občinskih rajonskih svetov. Ta reforma na območju 32 zaščitenih občin na obmejnem pasu od Milj do Trbiža mora jasno upoštevati pravico slovenske narodne skupnosti, da je zajamčeno zastopana in soudeležena v vseh izvoljenih in po možnosti tudi upravnih organih« je še dejal Igor Gabrovec. Zaradi povedanega je zastopnik Slovenske skupnosti napovedal, da ne bo sodeloval pri izglasovanju dveh zakonskih osnutkov, saj sta dejansko nepopravljiva in kot taka tudi podvržena presoji o ustavnosti. Zadnjo besedo ima deželna skupščina, ki bo o tem razpravljala na zasedanju v zadnjih dneh februarja. »Tam bom ponovno jasno in celovito izpostavil vse razloge, ki izvoljenemu Slovencu ne omogočajo, da podpre tako zastavljen zakon« zaključuje slovenski deželni poslanec Igor Gabrovec.

Deli