Gorica bo lahko imela šest rajonskih svetov

Deželni svet je na predlog poslanca SSk Igorja Gabrovca v okviru večnamenskega zakona sprejel popravek k zakonu št. 1 iz leta 2011, ki bo po novem Občini Gorica omogočal, da začrta do največ šest rajonskih svetov. Deželni parlament je s sprejetjem Gabrovčevega amandmaja priznal načelo, da ima Gorica zaradi prisotnosti slovenske narodne skupnosti pravico do odstopanja od splošnih parametrov, ki veljajo za druge občine. »Na osnovi le teh bi imela Gorica pravico do enega rajonskega sveta vsakih 10.000 prebivalcev. Spričo prisotnosti slovenske narodne skupnosti pa odslej velja, da lahko Gorica začrta en rajonski svet s štirideset odstotnim ‘popustom’, se pravi vsakih 6.000 prebivalcev, kar odgovarja zaokroženo 6 rajonov. Operacija je uspela s tretjim poskusom, saj v minulih letih kar dvakrat ni bilo političnih pogojev, da bi deželni parlament sprejel tovrstni ukrep. Dokaz torej, da načelnost in vztrajnost vselej poplačata«, je z zadovoljstvom ocenil deželni svetnik Gabrovec.

 

Številni politični predstavniki in izvoljeni upravitelji Slovenske skupnosti so si v minulih letih  na vseh nivojih prizadevali za ohranitev pomembne krajevne institucije, ki od vsega začetka odigrava povezovalno vlogo med ljudmi, njihovimi potrebami in osrednjim županstvom. Žal so se na tej poti našli tudi taki, ki so utemeljevali nepotrebnost rajonskih svetov in poudarjali nepomembnost elementa narodne in jezikovne skupnosti, ki pa je na Goriškem nesporna danost.  »Kot slovenska stranka smo se bili naposled odločili tudi za zelo zahtevno in zapleteno sodno pot, ki pa smo jo v minulih mesecih nekako parkirali na stranski tir in se, spričo novih pogojev, z vsemi močmi posvetili političnemu delu v odnosu do koalicijskih partnerjev« je še povedal deželni svetnik Igor Gabrovec in se s tem tudi izrecno zahvalil za prizadevanja strankinim voditeljem odv. Damijanu Terpinu in odv. Petru Močniku, ki sta skupaj z valdostanskim kolegom odv. Robertom Louvenom izoblikovali pravno obrambno osnovo.

»Doseženi popravek k deželnemu zakonu št. 1 iz leta 2011 lahko odslej uporabljamo kot stvaren dokaz pomena prisotnosti slovenske narodne skupnosti, ki je na zgodovinskem naselitvenem ozemlju obravnavana kot subjekt s posebnimi potrebami in neodtujljivimi pravicami« zaključuje deželni svetnik Igor Gabrovec, ki je upravičeno zadovoljen za priznanje goriškim rojakom, obenem pa gre dosežek obravnavati kot pomemben precedens pri bodočih razpravah o reorganizaciji ureditve krajevnih uprav v Furlaniji Julijski krajini.

O vsebini in pomenu dosežka bo Slovenska skupnost spregovorila na tiskovni konferenci, ki bo v ponedeljek dopoldne v Gorici.

Deli