Maurizio Vidali: ukinjanje pokrajin v FJK je sporno dejanje

V petek, 15. novembra je deželni odbor FJK odobril zakonski osnutek, ki predvideva ukinitev pokrajin oziroma njihovo preosnovo v upravna telesa druge stopnje. Na podlagi deželnega zakonskega osnutka, ki ga je pripravil odbornik Paolo Panontin, ne bo več neposrednih volitev temveč bo pokrajinske organe določila skupščina županov in občinskih svetnikov.
Stranka Slovenska skupnost z zaskrbljenostjo spremlja razvoj te reforme krajevnih avtonomij, saj ni jasno na kakšen naj bi bilo zagotovoljeno predstavništvo slovenske narodne v pokrajinah Gorica in Trst.
Prednsednik tržaškega pokrajinskega sveta in načelnik svetniške skupine SSk Maurizio Vidali je ob objavi novice o odobritvi osnutka deželnega zakona za ukinitev pokrajin izdal sledeče tiskovno sporočilo:
“Začetek zakonodajnega postopka za ukinitev pokrajin v FJK kaže na dejanje, ki ni v skladu z evropskimi priporočili, kot je npr. priporočilo št. 337/2013 Sveta Evrope, ki ne upošteva razsodbe italijanskega ustavnega sodišča št. 220 z dne 3. julija 2013 in ne zagotavlja predstavništva slovenske narodne skupnosti v FJK, ki bi morala veljati na podlagi mednarodnih sporazumov, državnih in deželnih zaščitnih zakonov.
Videli bomo, če bodo na koncu stroški politike zares manjši in nudene storitve občanom kakovostnejše, drugače se bo izkazalo, da je vse bilo le površna reforma in nič drugega.
 
Maurizio Vidali – predsednik tržaškega pokrajinskega sveta in načelnik svetniške skupine SSk”
 

In riferimento alla proposta di legge regionale per la riforma delle province approvata dalla Giunta regionale del FVG, il presidente del Consiglio provinciale di Trieste Maurizio Vidali ha diffuso il seguente comunicato stampa:
“Con l’avvio ufficiale della procedura per l’eliminazione delle Province nel Fvg la Giunta Regionale vara provvedimenti antieuropei (vedi raccomandazione n 337  2013 del Consiglio dEuropa) anticostituzionale (vedi sentenza Corte Costituzionale n 220 del 3 luglio 2013) e antislovena perché va contro la rappresentativitá della comunitá slovena in Italia sancita da accordi internazionali, leggi nazionali e regionali che tutelano la minoranza slovena in Italia.
Vedremo se alla fine della riforma i costi della politica diminuiranno e i servizi erogati ai cittadini miglioreranno, altrimenti si rivelerebbe una riforma di facciata e niente altro.
Maurizio Vidali 
Presidente del Consiglio Provinciale di Trieste
Capogruppo della Slovenska Skupnost in Consiglio Privinciale”
 
Deli