Občni zbor števerjanske sekcije SSk

V petek, 22. novembra je v Števerjanu potekal občni zbor krajevne sekcije stranke Slovenska skupnost. Občni zbor je vodil Simon Komjanc, kateremu je za tajniške posle pomagala Katja Dorni.
Po uvodnih točkah sta dosedanji predsednik Milko Di Battista in tajnik Marjan Drufovka podala poročili o opravljenem delu. Še posebno izčrpno je bilo tajniško poročilo, ki je priloženo v celoti. Sledili so pozdravi gostov, kjer so se zvrstili posegi števerjanske županije Franke Padovan, pokrajinskega tajnika SSk Julijana Čavdka in pokrajinskega predsednika SSO Walterja Bandlja. Svoj pozdrav je prinesel tudi predstavnik SDS iz Brd Boris Šuligoj.
Pred volitvami se je razvila tudi plodna razprava, ki je zajela veliko pomembnih argumentov, pri čemer je bilo največ pozornosti posvečeno bodočemu ustroju deželne krajevne uprave in bojazni, da bodo postopoma ukinjene majhne občine, kar bi seveda prizadelo števerjansko skupnost in celotno slovensko narodno manjšino.
Novi sekcijski predsednik in tajnik bosta izvoljena na prvi seji obnovljenega odbora.
Julijan Čavdek
Deli