Zadovoljstvo zaradi spodbudnih novic v zvezi z Viscom

Podpredsednik Deželnega sveta Igor Gabrovec sprejema z zadovoljstvom spodbudne novice, ki prihajajo iz Rima v zvezi z ureditvijo vprašanja nekdanjega fašističnega taborišča v Viscu. Deželni svetnik Slovenske skupnosti je v minulih letih večkrat posegel v ta namen. Že leta 2008 je v interpelaciji takratnemu predsedniku Dežele Renzu Tondu spraševal, zakaj se deželna uprava ne aktivira v bran območja, ki ga je tamkajšnja Občina hotela kratkomalo spremeniti v veleblagovnico. Takrat je Gabrovec o pomenu zaščite tega objekta seznanil tudi evropsko poslanko Deboro Serracchiani, takoj pa, ko je slednja postala predsednica Dežele, ji je poslal zajetno spomenico z namenom, da se nova deželna uprava nemudoma zavzame za pravilno ovrednotenje območja v vzgojno-didaktično središče zlasti za mlade generacije. »Nekdanje fašistično taborišče za civilne ujetnike z območij od Slovenije do Črne gore je treba primerno zaščititi, predvsem pa ovrednotiti v duhu ohranjanja zgodovinskega spomina na vojna fašistična grozodejstva« pravi Igor Gabrovec, ki obenem spominja, »da imata s tem v zvezi veliko zaslug prof. Ferruccio Tassin in prof. Boris Pahor, ki sta vložila ogromno energije in vztrajnosti, da je  v javnost in  pristojne uprave vendarle  prodrla potreba, da se zgodovinsko pomemben objekt zaščiti pred izginotjem.

»Novice so torej spodbudne, zadevi pa je treba pozorno slediti na vseh nivojih zato, da bodo obljubam sledila tudi konkretna dejanja« – zaključuje deželni poslanec Gabrovec.

Deli