SLOMEDIA Mladi za Prihodnost: “Ukinitev Deželnega šolskega urada neutemeljena in nesprejemljiva”

Z obžalovanjem beremo na straneh javnih občil, da namerava ministrica Carrozza v kratkem ukiniti Deželni šolski urad FJK, oziroma ga namerava združiti s sorodnim v Venetu – piše v tiskovnem sporočilu Mladih za Prihodnost, ki ga objavljamo v celoti. Vest o ukinitvi ima slab priokus poskusov varčevanja v javnem sektorju.

Kljub temu, da se naša skupina strinja s potrebo po reformi sistema državnega aparata, se nam zdi, da je tak način neutemeljen in nesprejemljiv. Ne gre le za varčevanje, ampak je spet znak jasnega in neizpodbitnega krčenja temeljne zaščite Slovencev v Italiji, oziroma v tem primeru v naši deželi. Ukinja se namreč urad, ki je poleg večinskih, italijanskih šol, upravljal tudi s slovenskimi, ki jih ščitijo mednarodni sporazumi in predvidevajo posebno ureditev. Slovenske šole bi potrebovale samostojen Deželni šolski urad, ki upošteva specifiko teh temeljnih ustanov naše skupnosti. Ponavljamo, kar smo že v prejšnjih letih: brez šol ne gre! V kratkem bomo poslali pismo na ministrstvo s prošnjo, naj se upošteva jezikovne in kulturne specifike teritorija in naj se premisli dobro, preden se na tak način močno oškoduje slovensko narodno skupnost in v prvi vrsti mlade, ki so prihodnost nas vseh.

Matia Mosenich, Pokrajinski tajnik za Tržaško

Deli