PRIMORSKI DNEVNIK Drugi natečaj Grmada v pristanu Mladi za prihodnost in Mladi Slovenske skupnosti so ob stoletnici pisatelja Borisa Pahorja razpisali drugi literarni natečaj Grmada v pristanu.

Potem ko je v šolskem letu 2011/2012 uspešno stekel prvi, so Mladi za prihodnost in Mladi Slovenske skupnosti razpisali drugi literarni natečaj Grmada v pristanu. Če je bila rdeča nit prvega natečaja dvajsetletnica samostojne države Slovenije, so se letos pobudniki osredotočili na dogodek leta, se pravi stoletnico rojstva pisatelja Borisa Pahorja, saj so želeli tudi sami počastiti omenjeni jubilej in to na način, da se stoletnemu pisatelju lahko približajo tudi višješolci. Pahor bo tudi vodil komisijo štirih profesorjev slovenščine na nižjih in višjih srednjih šolah, ki bo na koncu izbrala zmagovalce.
Kot so na današnji (6. novembra) predstavitvi v prostorih deželnega parlamenta Furlanije Julijske krajine povedali deželna tajnica Mladih za prihodnost-Mladih SSk Giulia Leghissa, pokrajinski tajnik za Tržaško Matia Mosenich in koordinator natečaja Simon Peter Leban, ki so spregovorili ob podpredsedniku deželnega parlamenta Igorju Gabrovcu, je natečaj namenjen dijakom slovenskih višjih srednjih šol v Italiji, njegov cilj pa je ovrednotenje slovenskega jezika in pisane besede ter nudenje možnosti mladim, da povedo svoje mnenje o žgočih problematikah. Natečaj je razdeljen na dve kategoriji. Prva kategorija oz. kategorija A je namenjena dijakom prvega in drugega letnika, ki bodo morali napisati spis, na voljo pa imajo dve temi: prva se glasi Evropska identiteta: Kaj je in kako jo občutim? Jo lahko primerjamo z identiteto v ZDA? Naslov druge teme pa je Zgodovinske delitve Slovencev in vprašanje nacionalne sprave: Kako in zakaj priti do enotnosti? Katera je prava pot?
Druga kategorija oz. kategorija B pa je namenjena dijakom tretjega, četrtega in petega letnika, ki bodo morali napisati esej, tudi v tem primeru pa imajo na izbiro dve temi: naslov prve je Slovenski jezik in slovenska narodna zavest. Kateri ima prednost? Kaj je važnejše? Zakaj?. Omenjeno temo je svetoval ravno Boris Pahor, ki pa je protagonist druge teme, katere naslov se glasi Boris Pahor, Slovenec, upornik proti fašizmu in borec za svobodo. Domoljubje in antifašistična borba v literarnem opusu Borisa Pahorja.
Zainteresirani višješolci imajo približno štiri mesece časa, da pošljejo svoje prispevke na naslov elektronske pošte mladizaprihodnost@slovenskaskupnost.org, saj se rok za njihovo oddajo izteče 28. februarja 2014. K besedilu morajo priložiti ime, priimek, naslov elektronske pošte, naslov stalnega bivališča, ime in naslov šole, ki jo avtor oz. avtorica obiskuje v šolskem letu 2013/2014, študijsko smer in razred ter kategorijo razpisa. Prejete prispevke bo komisija pregledala in ocenjevala po vsebinski izvirnosti, izvirnih zgradbenih učinkih, slogovni izvornosti in individualnih merilih, to pa v treh fazah: v prvi bo ocenila vse prejete prispevke, v drugi bo določila nominirance, v tretji pa izbrala nagrajence. V obeh kategorijah prva nagrada znaša 250 evrov, druga 150, tretja pa 50 evrov. Nagrajevanje bo potekalo konec aprila oz. v začetku maja 2014. Projekt natečaja Grmada v pristanu je podprl Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Deli