Slovenščina je na občinski ravni še vedno neupoštevana

V ponedeljek, 4. novembra je zasedala goriška občinska sekcija SSk, ki je spet obravnavala vprašanje namestitve dveh električnih central na biomase pri Štandrežu ter razplet glede dodelitve občinskih telovadnic slovenskim šolam v Gorici.

Na začetku srečanja je koordinator občinske sekcije Bernard Špacapan orisal glavne politične zadeve, ki so bile aktualne v preteklem mesecu in nato povabil tri občinske svetnike SSk Walterja Bandlja, Marilko Koršič in Božidarja Tabaja, da poročajo o zgoraj omenjenih zadevah.

Glede dveh električnih central na biomase pri Štandrežu se je sestala tudi štandreška sekcija SSk in potrdila nasprotovanje lokacij, v tem smislu je bilo tudi zbranih skoraj tisoč podpisov s strani občanov. Walter Bandelj pa je goriško sekcijo seznanil z dejstvom, da bo o centralah verjetno spet tekla razprava tako v občinski komisiji kot v občinskem svetu. Nevarnost je, da bi bilo vprašanje lokacije dveh central vključeno v širši sklop sprememb h regulacijskemu načrtu. Pri tem se je Bandelj obvezal, da bo zahteval ločeno obravnavno in tudi glasovanje.

Trije svetniki SSk so tudi predstavili pisno vprašanje, ki so ga naslovili na goriškega župana Romolija glede sporne dodelitve telovadnice dvem slovenskim šolam J. Abram iz Pevme in O. Župančič iz Gorice. Sledili so si tudi nekateri sestanki z goriškim podžupanom Sartorijem, žal pa je bilo to brezuspešno, kot potrjuje odgovor goriške občinske uprave (glej »zaupno« prilogo).

V odgovoru je mogoče upravičeno le sklicevanje na stroškovno plat, medtem ko nikakor ne držijo trditve, da je uporaba slovenskega jezika pri telesni vzgoji relativna, če že ne nepotrebna. Popolnoma skregana z resnico pa je trditev, da je to praksa slovenske osnovne šole v Štandrežu, ki uporablja krajevno telovadnico, kjer ni slovenskih napisov. Temelj slovenske šole je ravno uporaba in vidljivost slovenskega jezika, pri čemer je vključena tudi telovadba. V štandreški telovadnici pa slovenski napisi so, saj jih je dalo postaviti slovensko športno društvo Val v dogovoru z goriško občinsko upravo, kot nam je v teh dneh potrdil sam predsednik. Na vse to bodo trije občinski svetniki tudi pismeno opozorili goriško upravo.

Srečanje sekcije se je zaključilo z dogovorom o nadaljnih prizadevanjih za vidno dvojezičnost tudi pri tistih podjetjih, ki nudijo javne storitve. V tem smislu se še pričakuje odlok deželne predsednice Debore Serracchiani, v katerem bodo navedena vsa ta podjetja.

 

Pokrajinsko tajništvo SSk za Goriško

Deli