Gabrovec predlaga olajšano zastopstvo v občinskih svetih

Zakaj ne bi zagotovili olajšane izvolitve Slovencev tudi v občinske svete? Predlog je deželni svetnik SSk Igor Gabrovec iznesel že ob začetku obravnave reforme volilnega sistema za krajevne uprave,  o katerem razpravlja ta čas 5. stalna komisija deželnega sveta. Svoj predlog je Gabrovec osnoval na sistemu, ki že velja v volilnem zakonu za izvolitev deželne skupščine in bi omogočal slovenski listi, da samostojno nastopa tudi v občinah, kjer je narodno razmerje Slovencem, številčno gledano, skrajno nenaklonjeno. Po eni strani Gabrovec predlaga razpolovitev števila potrebnih podpisov za predstavitev slovenskih list, v drugi fazi pa zmanjšan volilni prag za sodelovanje pri porazdelitvi sedežev v občinskem svetu. »Popravek  je mišljen predvsem za občinske volitve v Trstu, Miljah in Gorici, kjer je že danes slovensko samostojno nastopanje zelo tvegano, saj volilni sistem penalizira majhna politična gibanja. Narodni manjšini pa mora biti priznana osnovna pravica, da je vsaj minimalno samostojno zastopana v vseh javnih upravah na ozemlju, ki ga naseljuje. Ker je to načelo priznano v deželnem volilnem zakonu, potem ni razlogov, da bi slična logika ne veljala tudi za krajevne uprave. To nikakor ne oškoduje Slovencev, ki so angažirani v italijanskih strankah in listah, temveč isto njihovo pravico skuša razširiti tudi na tiste, ki se odločajo za samostojno politično nastopanje s slovenskim predznakom« je pojasnil deželni svetnik SSk Igor Gabrovec in predsedstvo komisije zaprosil, naj na predvidene avdicije povabi tudi obe krovni organizaciji Slovencev v Italiji, ki sta bili priznani na osnovi deželnega zaščitnega zakona.

Deli