Za reforme, ki udejanjajo tudi zaščitna določila za narodne manjšine

Reforme, ki zadevajo različna področja javne uprave in evropske ter občinske volitve v letu 2014 so bile glavne teme zasedanja deželnega tajništva stranke Slovenske skupnosti, ki je potekalo v torek, 3. septembra v Nabrežini. S poročilom deželnega tajnika SSk Damijana Terpina in deželnega svetnika Igorja Gabrovca, ki sta se pred kratkim udeležila srečanja tajništev deželne, levo-sredinske večine, so se člani deželnega tajništva slovenske stranke seznanil z vsebinami reform, ki jih pripravlja deželni odbor predsednice Debore Serracchiani. Skupna nit pri vseh reformah je v prvi vrsti racionalizacija, ki bo še najbolj zapletena pri zdravstvu, ki zaobjema 60% celotnega deželnega proračuna.

SSk se zaveda, da je trenutno stanje zelo pogojeno od splošne gospodarske krize, iz katere izhaja znatno znižanje davčnega priliva in posledično večje težave pri upravljanju in nudenju javnih storitev. Zaradi tega je smotrno, da se strukture deželne in krajevne javne uprave prilagodijo, da se socialni nivo ne zniža in ne bodo prizadeti predvsem šibkejši in revnejši sloji. Vsekakor pa bo potrebno upoštevati tudi prisotnost narodnih manjšin in jezikovnih skupnosti, katerim je nujno zagotoviti visoko raven zaščite. V tem smislu bo pomemben način, po katerem bo izpeljana reforma glede omejenega števila županskih mandatov in obstoja pokrajin. Kakor tudi ne bo mogoče mimo upoštevanja slovenskih občin v goriški, tržaški in videnski pokrajini, kjer je figura župana še toliko bolj pomembna. Glede pokrajin pa je deželno tajništvo zbirne stranke Slovencev v Italiji potrdilo stališče, da so te krajevne avtonomije zelo pomembne za politično predstavništvo slovenske manjšine in je to potrebno upoštevati, da ne bo ravno to prizadeto, kakor se je že zgodilo.

SSk podpira predlog, da bi deželni volilni zakon predvideval tudi ločene preference glede na spol. Ocenjuje pa povsem umestno, da se pri tem upošteva tudi možnost ločene preference glede na pripadnost narodni manjšini ali jezikovni skupnosti, ki jih dežela FJk priznava.

SSk je začela z analizo političnega stanja v posameznih slovenskih občinah na goriškem,  tržaškem in videnskem, kjer bodo naslednje leto volitve. Stranka bo pripravila nekaj skupnih programskih točk, na katerih bodo potem krajvne sekcije izpeljale posamezne volilne programe. SSk bo pri tem še vedno dosledna pri predlogu, da se model skupnega upravljanja razširi tudi na tiste občinske uprave, ki tega niso še udejanile. S skupnimi močmi je namreč bistveno boljše upravljati krajevne uprave in razdeljevanje na stare ideološke razlike nima več nobenega smisla.

Deželno tajništvo je tudi sklenilo, da se bo SSk tudi tokrat aktivno udeležila evropskih volitev, ki bodo potekale vzporedno z občinskimi volitvami v letu 2014. V tem smislu je stranka v stiku z južno-tirolsko SVP, s katero je redno in uspešno sodelovala. V kratkem pa bo prišlo tudi do srečanja vodstev za politične in operativne smernice za volilno kampanijo. Glavna skrb SSk bo v teh mesecih izbira slovenskega kandidata, ki bi slovensko narodno skupnost v FJk zastopal na listi SVP. SSk si bo pri tem prizadevala, da pride do ugledne in raprezentativne kandidature in je pri tem odprta tudi za morebitne predloge od zunaj.

Trst, 6. september 2013                                                                  Deželno tajništvo SSk
Deli