Vzhodni Kras: odločen ne hitri železnici

Vprašanje hitre železnice je še vedno žgoče vprašanje na tržaškem Krasu, krajevne javne upravitelje skrbi predvsem dejstvo, da glavne javne ustanove ne zavzamejo jasno odklonilnega stališča. V tem smislu, je v torek rajonski svet Vzhodni Kras podal negativno mnenje na sklep tržaškega občinskega odbora, ki se glede hitre železnice ni izrekel.
Marko Milkovič, predsednik rajonskega sveta Vzhodni Kras, je ostalim svetnikom obrazložil stanje, kjer je poudaril, da družba Italfer še vedno ni odgovorila na številna vprašanja, ki so ji bila postavljena. Milkovič Izrazil je tudi začudenje, da je tržaški občinski odbor sprejel sklep, v katerem se do načrta hitre železnice ni opredelil, kar pušča odprta vrata možnosti izvedbe.
Rajonski svet Vzhodni Kras je v teku seje soglasno sprejel tudi resolucijo, s katero pozivajo občino Trst naj se zavzame za posodobitev obstoječe železniške strukture.
Načrt hitre železnice po kraškem teritoriju predstavlja zares hud poseg na zelo občutljivo območje in to bi pogojevalo sam razvoj ter življenjski standard občanov. Na Krasu je tudi zgodovinsko in večinsko prisotna slovenska narodna skupnost, ki bi še enkrat bila izpostavljena izrazitim posegom na življenjski prostor, kjer je od vedno prisotna.
Deli