Zasedala je goriška občinska sekcija SSk

V ponedeljek, 2. septembra je zasedala goriška, občinska sekcija Slovenske skupnosti. Na dnevnem redu je bil pregled najbolj pomembnih dogodkov, ki so se zgodili v zadnjih mesecih. Govor je bil o škodi ki jo povzročajo merjasci, ne samo na Krasu, ampak tudi v Brdih, kjer so nekateri vinogradniki zaradi njih močno oškodovani. Odškodnine ki jih dobivajo vinogradniki so povsem nezadostne, tako da so si morali kmetje na svoje stroške kupiti ojačene obrambne mreže. Nujno je, da pokrajinska in deželna uprava nadaljujeta z ustreznimi prizadevanji, da se spremeni sedanja zakonodaja, ki bo morala upoštevati sedanje izredno stanje in uvesti določila za zaščito prvovrstnega vinorodnega okolja.

Glede plačevanja stroškov za odnašanje odpadkov so člani goriške sekcije SSk soglašali z zahtevo po večji jasnosti v prikazovanju posameznih stroškov na položnicah. Občinska uprava bi morala tudi poskrbeti za to, da se nagrajuje družine, ki aktivno prispevajo k zmanjšanju odpadkov (z uporabo komposterjev) ali ki del odpadkov odnašajo na odlagališča. Nasprotno pa občani ugotavljajo, da je teh nagrad vedno manj.

Nadalje so člani z zadovoljstvom obravavali uspešen potek prizadevanj, po katerih je občina Gorica začela izvajati določila člena 21 zaščitnega zakona in bo tako imenovala slovenskega predstavnika v krajinsko komisijo. Največ prizadevanj je v to pomembno delo vložil svetnik Walter Bandelj.

Še vedno je nezadostna uporaba slovenščine v izvoljenih javnih organih in ustanovah. Žal se iz tega stanja težko kaj premakne, tudi ob prizadevanjih Slovencev. Zelo občuten je ta problem na goriški občini, medtem ko je na goriški pokrajini bistveno boljše.

Deli