Prof. Boris Pahor! Hvala, ker ste bili vedno za vse nas.

Slovenska skupnost, zbirna stranka Slovencev v Italiji, iz srca izreka iskrena voščila prof. Borisu Pahorju ob 100. življenjskem jubileju in se mu pri tem zahvaljuje, da je bil večkrat kandidat na raznih volitvah in tako vztrajen zagovornik samostojnega političnega nastopanja.
Še posebno je stranki SSk dragoceno, da je prof. Boris Pahor pomagal na aprilskih deželnih volitvah leta 2008 in tako pripomogel izvolitvi deželnega poslanca. Takrat je prof. Pahor nastopil kot kandidat v tržaškem in videmskem okrožju ter prejel 310 oziroma 22 preferenc. Že naslednje leto je meseca junija spet kandidiral na evropskih volitvah kot predstavnik SSk na listi južnotirolske stranke SVP in v 2. okrožju za vzhodno Italijo prejel skupno 2904 preferenc, ki so pripomogle, da je SVP izvolila v Evropski parlament Herberta Dorfmanna. Tudi na letošnjih aprilski volitvah je stranki SSk pomagal, da je spet potrdila svojega predstavnika v Deželnem svetu FJk. S svojo kandidaturo v pordenonskem in videmskem okrožju je stranki prinesel 46 oziroma 36 preferenc.
To pa je le kratek povzetek aktivnega političnega udejstvovanja prof. Borisa Pahorja v zadnjih petih letih. V politiko se je vključil že v šesdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je skupaj z Ubaldom Vrabcem, Vekoslavom Špangerjem in drugimi ustanovil stranko Slovenska levica, ker so nasprotovali utapljanju v italijanske vsedržavne stranke. SSk in Slovenska levica sta s skupnimi listami sodelovali v obdobju 1968-1972, nakar je Slovenska levica postala del SSk.
Prof. Boris Pahor še enkrat iskrena voščila za vse Vaše neprencenljivo delo za mir, človekovo dostojanstvo in pravice šibkejših, predvsem pa iskrena hvala, ker ste vztrajni borec ter zagovornik slovenske narodne zavesti med Slovenci v domovini, zamejstvu in po svetu.
 
Julijan Čavdek
Deli