Zakon ob 100-letnici 1. svetovne vojne

»Stoletnica 1. svetovne vojne naj bo priložnost za razmislek in spravo ter hvaležen spomin na skupno usodo naših dedov in pradedov, ki so jih v nasprotujočih si bojnih vrstah povezovale sanje o koncu vojne in želja po vrnitvi domov.« S tem poudarkom začenja svoj poseg deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec ob novici, da so nekateri kolegi te dni vložili zakonski osnutek na to temo. »Ta namen – nadaljuje Gabrovec – »je bil vključen že v zakonski predlog, ki smo ga oblikovali v pretekli mandatni dobi in ki ga ta nov zakonski predlog v bistvu v celoti prepisuje. Korektnost bi velevala, da bi vlagatelji soudeležili vsaj še kolege, ki so zakon pisali.«

VI. komisija, v kateri je v prejšnji mandatni dobi sedel tudi sam Gabrovec, je opravila že skoraj vse delo, saj je manjkala le dokončna obravnava in odobritev besedila v deželni skupščini. »Strinjam se torej s predlogom, ki sem ga bil sam izrazil takoj po izvolitvi, da čimprej spet poprimemo za  besedilo in izdelamo dokončen zakon« pravi Gabrovec, ki je med nedavnim delom v pristojni komisiji opozoril na potrebo po dolžnem spominu tudi na vse vojake različnih narodnosti, ki so se junaško borili in umirali v avstro-ogrskih uniformah, in na civiliste. Na tragično usodo teh ljudi, ki so padali v vojni vihri ali v tragičnem begu pred bojno črto, ki je za sabo puščala bedo in razdejanje, pogosto pozabljamo in primernih obeležij še vedno ni. Tudi zgodovinopisje je bilo popolnoma pristransko in italijansko narodotvorno beležilo te tragedije, saj je bilo pod direktnim vplivom fašistične diktature, ki je nasledila vojni.

Stoletnica prve svetovne vojne – nadaljuje podpredsednik deželnega sveta Gabrovec – naj se torej proslavi v znamenju globoke in odkrite analize naše preteklosti in dogajanja na naši zemlji. »V kolikor bomo dokazali zadostno mero složnosti, odgovornosti in politične volje lahko v kratkem pripravimo zelo konkreten in koristen zakon, ki bo prispeval k koordiniranju in uspešnosti množičnih pobud, ki že nastajajo v tem smislu« pravi deželni svetnik SSk. V tem smislu je sam tudi že na delu saj bo v naslednjih tednih predložil tudi svoja zakonska dopolnila. »Računam, da bom s tem prispeval k hitrejši obravnavi in odobritvi zakona, priložnost pa bo tudi za to, da se besedilo nadgradi oz. dopolni. Prvo svetovno vojno moramo pravilno vrednotiti v kulturnem smislu, da bo poslanica za bodoče rodove, prepričan pa sem, da je lahko ureditev nekdanjega bojnega območja zanimiva tudi z gospodarskega in turističnega vidika. V tem smislu posebej podpiram ureditev in ovrednotenje območja vojaško nikdar osvojene Grmade kot zadnje obrambne trdnjave habsburškega Trsta in pa zgodovino vasi in ljudi v njenem zaledju, ki jo v zadnjih letih prvič hvalevredno odkriva društvo Hermada z njegovim pobudnikom odv. Škerkom v Trnovci.«  

Deli