Gabrovec:Rilkejevo pešpot naj kupi Dežela!

Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec že od vsega začetka pozorno spremlja težave, ki so nastale v zvezi z Rilkejevo pešpotjo. Gabrovec se je o tem pogovarjal še s prejšnjo vladno večino. Že s takratno pristojno odbornico Sandro Savino je preverjal možnost izrednega večletnega prispevka Občini Devin-Nabrežina za nakup in vzdrževanje znamenitega območja nad devinskimi stenami. Problematika je bila na dnevnem redu  tudi med volilno kampanjo, saj gre za zelo znano in cenjeno turistično točko s čudovitimi naravnimi danostmi. »Kot politiki in javni upravitelji si ne moremo in ne smemo zatiskati oči pred dejstvom, da si mora skrb za ohranitev takega naravnega bogastva prevzeti javna uprava, iz finančnega vidika pa je tega zmožna le deželna uprava« je opozarjal Gabrovec, ki se je ob svoji ponovni izvolitvi v deželno skupščino takoj aktiviral pri predsednici Serracchianijevi in njenih odbornikih za to, da bi se problemu našla čimprej prava rešitev. »Odbornik in deželni podpredsednik Bolzonello mi je prav pred nekaj dnevi potrdil trdno namero deželne uprave, da čimprej evidentira potrebna sredstva za prevzem imovine« sporoča deželni poslanec SSk. Podpredsednik Bolzonello je izjavil, da je bilo glede tega problema že preveč oklevanja in političnega zlorabljanja, zato bo sam v kratkem predočil  deželnemu odboru različne možnosti rešitve, ki pa morajo biti konkretne in dokončne. Tako Bolzonello kot Gabrovec sta mnenja, da gre sredstva poiskati tudi v okviru evropskih programov, saj ima območje, ki je vključeno v naravni rezervat Devinskih sten, posebno okoljsko in naravno vrednost, ob tem pa tudi velik turistični naboj deželne razsežnosti.
Deli