Glede jusov in srenj I. Gabrovec obžaluje odklon kolege Ukmarja

Deželni svet je sinoči sprejel finančni rebalans, ki zaobjema nekaj pomembnih postavk tudi za slovensko narodno skupnost, njene organizacije in ustanove. Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je v sklop popravkov k zakonu od vsega začetka izpostavil potrebo, da Deželni svet ponovno vzpostavi finančno podporo v višini skromnih 10.000 euro letno za delovanje Koordinacijskega odbora skupne lastnine v FJk, ki zaobjema tudi tržaško Agrarno skupnost in torej slovenske juse in srenje. Finančna postavka je bila prvič vključena v  deželni zakon leta 2007 na pobudo pokojnega Mirka Špacapana, nakar se je več ali manj nespremenjena ponavljala vse do lanskega decembra, ko je Tondov odbor dejansko skrivaj črtal namensko zakonsko določilo  in kmalu zatem kasneje izbrisal tudi predvideno finančno dotacijo.

Podpredsednik Deželnega sveta Igor Gabrovec je na hudo in nesprejemljivo krivico, za katero smo izvedeli šele začetka maja letos, že takoj po izvolitvi opozoril pristojne deželne funkcionarje, ki pa so dejansko potrdili, da je bilo delovanje Koordinacijskega odbora trn v peti deželni upravi in nekaterim (sedanjim in bivšim) županom zlasti v goratem predelu videmske pokrajine. »V Deželnem svetu sem zato jasno in odločno obsodil načelo, po katerem si deželna uprava lasti pravico, da z ukinitvijo že dodeljenih sredstev dejansko zamaši usta pomembni organizaciji, ki zbira, usklajuje in spodbuja delovanje raznih organiziranih oblik upravljanja skupne lastnine od Trbiža in Karnije pa vse do Milj« poudarja deželni svetnik Gabrovec, ki je ukinitev prispevka označil kot tajni in zahrbtni blitz, ki pa je bil dolgo in skrbno zrežiran. Zato je kolege in Serracchianijevo vlado pozval, naj popravi storjeno krivico. Proti Gabrovčevemu predlogu se je, kot vseh minulih letih, odločno opredelil deželni svetnik in nekdanji Illyjev odbornik Enzo Marsilio. Ta ima s skupno lastnino negativno izkušnjo iz časa, ko je županoval v Sutriu. »Marsilijevo nasprotovanje me ni presenetilo, saj je bilo znano in pričakovano, medtem ko sem zelo razočaran zaradi posega kolege Stefana Ukmarja, ki se je z Marsiliu sličnimi toni in argumenti prav tako zavzel za odklon prispevka Koordinacijskemu odboru skupne lastnine. Kljub temu, da so mi bila dobro znana nesoglasja med Ukmarjem, ki predseduje kontovelskemu jusu, in Agrarno skupnostjo, sem si od njega pričakoval odgovornejšo držo, saj je s svojim zadržanjem oškodoval širše gibanje, ki si prizadeva za priznanje starodavnih pravic skupne lastnine« je še dejal Gabrovec. Spričo nastalega nesoglasja, ki se je kmalu razširil tudi na druge člane političnih skupin v deželnem svetu, je predsednica Serracchianijeva svetnika Gabrovca povabila, naj popravke umakne in s tem prepreči razkol v večini in odkrito možnost prečnega glasovanja z desno opozicijo.

»Izključno zaradi spoštovanja do predsednice deželne uprave in čuta odgovornosti sem pristal na umik popravka v zameno za formalno obvezo (ki se je uresničila) s strani Serracchianijeve, da bo v kratkem sama predlagala zakonski osnutek, ki naj celovito obravnava zapleteno vprašanje skupne lastnine in pri tem aktivno soudeleži in ovrednoti vlogo Koordinacijskega odbora skupne lastnine, kar jaz razumem tudi kot evidentiranje druge oblike finančne podpore za njegovo delovanje« je po zaključnem glasovanju poudaril Gabrovec, ki si iskreno pričakuje, da bo lahko v bodoče sodelovanje tudi s slovenskim kolegom Ukmarjem nekoliko bolj konstruktivno in v znamenju vzajemne podpore. Vsekakor pa se bo Gabrovec predvidoma že prihodnji teden srečal s Koordinacijskim odborom skupne lastnine in se z njimi dogovoril za naslednje korake.

Trst, 19. julija 2013

Deli