Jusi in srenje si zaslužijo podporo Dežele FJk

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je v Deželnem svetu FJk posegel v korist jusom in srenjam, ki delujejo na Krasu. V svojem posegu je deželni odbor spodbudil, da se v finančni rebalans, s katerim se te dni ukvarja Deželni svet FJk, ponovno vključi prispevek, ki ga je desna sredina, še v prejšnjem mandatu, ukinila pod pretvezo varčevalnih ukrepov.
Igor Gabrovec je v svojem posegu obrazložil kako je bil prispevek jusom in srenjam predviden in posledično tudi vključen v finančni zakon, a je potem kar če noč izginil. Te organizacije, ki predstavljajo domače skupnosti in vestno skrbijo za lasten teritorij opravljajo izjemno dragoceno delo, zato je dobro, da jih Dežela FJk podpira. Na to podporo pa naj ne vpliva dejstvo, da občasno prihaja do deljenih mnenj glede posegov in upravljanja teritorija.
 
J.Č.
Deli