SSk z 1,36% potrdila deželnega svetnika Igorja Gabrovca

Deželne volitve za obnovo deželenega sveta FJk, ki so se odvijale 21. in 22. aprila so zbirni slovenski stranki Slovenski skupnosti prinesle novo pomebno zmago. Kljub težkemu političnemu trenutku, ki vlada v Italiji, je stranka SSk uspešno presegla prag 1%, dosegla 5431 glasov in ponovno izvolila svojega predstavnika Igorja Gabrovca.
Da so se letošnje deželne volitve odvijale v težkih pogojih priča velik osip volilcev, ki se niso podali na volišča. Končna volilna udeležba znaša le 50,48%, kar v absolutnih številkah pomeni, da je volilo 554.943 od skupnih 1.099.334 volilnih upravičencev.
Tako hud volilni osip, ki je prizadel vse politične stranke, vključno s SSk, pa je slovenski stranki nekoliko prizanesel, kar se pozna v odstotkih. Čeprav je SSk v glasovih nazadovala izpred petih let, je dobro popravila odstotek, ki se je iz 1,24 (2008) povzpel na 1,36. SSk je torej zmanjkalo le 0,14%, da bi lahko povsem samostojno izvolila svojega predstavnika.
SSk je tako na najbolj pomembni volilni preizkušnji zelo dobro opravila svojo nalogo in dosegla zastavljeni cilj. To je znamenje, da slovenski volilci imajo zaupanje v delo stranke in njenih predstavnikov ter da se model zbirne stranke vedno bolj uveljavlja. Seveda ne gre pri tem prezreti osip glasov. SSk ga jemlje kot pomemben znak s strani volilcev, da se je potrebno še bolj potruditi s prisotnostjo na teritoriju, s posušanjem in z aktivnim posredovanjem za porebe vse naše narodne skupnosti, ki živi v deželi FJk.
Deli