Marilka Koršič, kandidatinja SSk na Goriškem

Marilka Koršič: rojena v Gorici 9.6.1947. Poročena, matih dveh otrok. Čeprav je v pokoju, še vedno opravlja poklic lekarnarke v goriških lekarnah. Bila je članica v raznih slovenskih društvih v mestu Gorica in pevka pri MePZ Lojze Bratuž. Je odbornica pri SCGV Emil Komel. Leta 2012 je bila drugič izvoljena v goriški občinski svet, kjer sledi področju socialnega skrbstva in zdravstva.

Deli