Marko Milkovič, kandidat SSk za Tržaško

Marko Milkovič: 48 let, »Fajgljev« iz Gropade. Predsednik Rajonskega sveta za Vzhodni Kras v letih 2006-2011 in potrjen na volitvah 2011 z zgodovinskim rezultatom 532 osebnih glasov. Predsednik Jusa Gropada, član Agrarne skupnosti in Gospodarske zadruge Skala. Po poklicu gradbeni tehnik in vodja delovišč. Naša  zemlja je bogastvo, ki ga moramo ovrednotiti. Na Deželi je treba začeti z odpravo in prečiščenjem zakonov, vinkulacij in določil, ki davijo uveljavljene podjetnike in jemljejo pogum vsakomur, ki bi se rad lotil novih dejavnosti.
Deli