Katja Dolhar, kadidatinja SSk za Kanalsko dolino, Videm in Pordenon

Katja Dolhar: Rojena v Trstu 3.februarja 1967. Izšolala se je na državnem učiteljišču A.M.Slomšek v Trstu in na visoki šoli za telesno vzgojo I.S.E.F na univerzi v Urbinu. Trenutno je profesorica telesne vgoje na slovenskih šolah v Trstu in Gorici. Prizadevala si bo za mlade in za boljše športne infrastrukture ter turistična središča v deželi FJk.

Deli