Damijan Terpin kandidat SSk na Goriškem, Videmskem in v Pordenonu

Damijan Terpin: rojen v Gorici 3.10.1963. Dokončal slovenske šole in pravno fakulteto. V Gorici vodi odvetniško pisarno. Bil je član številnih kulturnih društev in zborov na Goriškem. Vodil je mladinsko sekcijo SSk. Od leta 2001 je deželni tajnik SSk. Leta 2002 je bil odbornik na občini Gorica in začel s srečevanjem treh občinskih uprav Gorica-Nova Gorica-Šempeter Vrtojba. Leta 2007 je skupaj z Mirkom Špacapanom in Andrejem Berdonom dosegel vključitev v deželni volilni zakon t.i. evropski model za olajšano izvolitev slovenskega zastopnika v Deželni svet FJk. Zavzema se za zagotovljeno predstavništvo Slovencev v državnih in krajvenih izvoljeni organih javne uprave.
Deli