Avguštin Devetak, kandidat SSk za Goriško

Avguštin (Uštili) Devetak: rojen 22. oktobra 1957 na Vrhu sv. Mihaela. Od mladih let dela v domači gostilni, ki jo je prevzel od očeta in jo sedaj upravljam z ženo in štirimi hčerkami. V poklic združuje svojo slovensko narodno zaves in kraško pripadnost. Soustanovitelj raznih gostinskih konzorcijev in skupin. Je dolgoleten član SSk, bivši predsednik goriške gostinske sekcije Slovenskega gospodarskega združenja, predsednik Jusa Vrh, član zadruge Brajda, ŠZ Soča, KŠD Danica in PD Vrh sv.Mihaela.

Deli