Predstavili so se goriški kandidati SSk za deželne volitve

V ponedeljek, 25. marca, v prostorih galerije Ars na Travniku v Gorici, je Slovenska skupnost, zbirna stranka Slovencev v Italiji, predstavila goriške kandidate na deželnih volitvah, ki bodo potekale 21. in 22. aprila letos. V uvodnem nagovoru je pokrajinski tajnik SSk Julijan Čavdek na kratko predstavil pet kandidatov in obrazložil kako je prišlo do njihove izbire. Igor Gabrovec, čeprav ni doma iz Goriškega, je kot dosedanji deželni svetnik SSk veliko naredil za goriško področje, sodelovanje je bilo na najvišji ravni in uspehov ni manjkalo. Marilka Koršič je poznana osebnost na Goriškem, od mladih let se udejstvuje tako na kulturnem kot tudi na političnem področju. Opravlja njen drugi mandat v goriškem občinskem svetu, kjer se zavzema za zdravstvo, socialo in šolstvo. Mateja Černic je vzgojiteljica, ki šje izpopolnjuje svoj poklicno formacijo, obenem pa je priznana kulturna delavnka na področju glasbe in zborovskega petja. Njeni najvidenejši uspehi zadevajo nastope dekliške vokalne skupine Bodeča neža. Aguštin Devetak je uveljavljen gostilničar in hotelir, obenem pa dolgoletni član stranke in številnih kulturnih in športnih društev v občini Sovodnje ob Soči. Damijan Terpin odvetnik in deželni tajnik SSk ima za sabo dolgo politično kariero, v kateri je kar nekaj pomembnih uspehov. Na zadje je sooblikoval priziv proti ukinitvi goriških rajonskih svetov, ki je bil sicer zavrnjen s strani Deželnega upravnega sodišča. Terpin pa je že napovedal, da se bo SSk pritožila na Državni svet in morebiti tudi na sodne strukture v Evropi.

Igor Gabrovec je nato poudaril odlično sodelovanje z goriškim delom SSk in izpostavil nekaj pomembnih posegov, od katerih izstopa posredovanje za ureditev plazu v Štmavru, kjer je bila družina Robazza dobesedno zapuščena nemili usodi. Izpostavil je pomen prisotnosti na teritoriju in podčrtal zadovoljstvo, da se je na njega obrnila rezijanka Pamela Pielich in ga prosila za posredovanje. Nato je še posredoval številčni obračun dela v Deželnem svetu FJk, kar prikazuje zares plodno delo. Marilka Koršič je izpostavil njeno pozornost do osebe, saj v njeni vlogi občinske svetnice je večkrat deležna pozivov s strani posameznih občanov, ki jo prosijo za pomoč in posredovanje. Izpostavila je sedanje vprašanje glede centrale na biomaso, ki zadeva južni del mesta. Centrala samo po sebi ni sporna, problem pa je v tem, da take strukture ne morej biti postavljene v neposredno bližino stanovanjskih objektov. Primerno je tudi, da se upošteva vpliv na ozračje in na zdravje. Celoten postopek pa bi moral biti bistveno bolj prozoren. Mateja Černic je povedala, da ji je zelo pri srcu udejstvovanje na kulturnem področu, saj je to ključnega pomena za prihodnost naše narodne skupnosti. S vztrajnim in doseldenim delom pa se lahko pride zelo daleč. Avguštin Devetak je bil zelo kratek in jedernat. Za njega je pomembno, da smo Slovenci skupaj in to vidi ravno v delovanju SSk, zato je pozval h strnjenem glasovanju. Damijan Terpin je ugotovil, da je politika v Italiji v krizni situaciji, a zaradi tega ne gre posploševati kot to dela Gibanje 5 zvezd. Pri SSk se dela na prostovoljni ravni in za ideale ter načela združene slovenske politike posamezniki delajo iz prepričanja in prostovoljno. Zaradi tega zavrača poceni kritike, ki se jih danes namenjajo vsem politikom. Po njegovem prepričanju tudi naša narodna skupnost potrebuje korenito prevetritev. Še vedno delujemo na podlagi ideološke razdeljenosti, kar je nesmisel. Ukiniti bi morali obe krovni organizacije in tudi stranko ter si zamisliti nekaj novega, ki bi preseglo sedanjo pat pozicijo. Deželno politiko pa potrebuje več smisla za avtonomijo, zato se mu zdi geslo „Bodimo spet posebni” predsedniške kandidatke Debore Serracchiani na mestu. Politika Renza Tonda nas je peljala stran od avtonomije in preveč je sporov s centralno vlado, makroregija pa je popoln nesmisel. Dežela FJk se mora povezati z ostalimi avtonomnimi deželami in pokrajinami na severu Italiji in doseči pomembno pogajalno omizje z italijansko vlado. Le tako bo lahko iztržila pomembne pristojnosti, ki so temeljnega pomena za njeno uspešno delovanje. Pri tem se je strinja z Marilko Koršič, da mora dežela FJk nujno pridobiti avtonomijo na področju šolstva, saj bi to bilo ključnega pomena za učinkovito reševanje številnih odprtih vprašanj. Glede priziva proti ukinitvi goriških rajonskih svetov je dejal, da bo SSk nadaljevala s prizivom saj gre za uveljavitev koncepta o potrebi predstavništva manjšina na krajevni ravni javne uprave. Ukinjanje krajevne ravni javne uprave negativno vpliva na manjšino, saj je ravno tu njen največji učinek. Za zaključek pa je poudaril, da se moramo Slovenci resno zamisliti nad tem kako bomo glasovali. Razpršitev glasov ne pomaga nobenemu. Upoštevajmo, da je danes pomebno biti enotni, še najbolj na politični ravni. Kandidati SSk predstavljajo to možnost, ki jo gre izkoristiti.

Goriški del SSk je tako uradno začel volilno kampanijo, ki se bo nadaljevala v naslednjih dneh.

Deli