Igor Pavel Merkù, kandidat SSk za Tržaško

Igor P. Merkù: Letnik 1967, oče treh šoloobveznih otrok, si že vrsto let prizadevam za slovensko šolstvo, npr. v okviru zakonskega predloga ali kot predstavnik staršev v Zavodnem svetu. S SSk se za deželne volitve ponudim kot kandidat, da bi s svojim delom pripomogel k razvoju in rasti šolstva, oživitvi gospodarstva, socialnih in zdravstvenih storitvah. Poštena in stvarna politika ni kričeča in razdiralna, temveč umirjena in povezovalna, kar vkluči tudi željo po skupnem, demokratično izvoljenim zastopstvom. Za to stoji SSk že več kot 30 let, za stojim tudi jaz. Za vse nas.
Deli