Ne smemo se sprijazniti z zaprtjem Odseka za zgodovino NŠK

V slovenski in širši javnosti je pred dnevi močno odjeknila novica o zaprtju sedeža Odseka za zgodovino pri NŠK v Petroniovi ulici v Trstu, saj naj ne bi odgovarjal osnovnim varnostnim predpisom. Pred tem je bil dostop do največjega zgodovinsko-arhivskega fonda Slovencev v Italiji že dalj časa omejen zaradi krčenja osebja, ki ga je vodstvu knjižnice narekovala huda finančna stiska. Uslužbencem in vodstvu gre zato vsa solidarnost, kot organizirana skupnost in politiki pa smo dolžni tudi, da poskusimo evidentirati možne rešitve.

Če se zaustavimo na problemu Odseka za zgodovino pri NŠK se postavi vprašanje kratkoročne in daljnoročne rešitve. V srednje-daljšem terminu lahko računamo na razpoložljivost novih prostorov nekdanjega Narodnega doma pri Sv.Ivanu, saj je deželna uprava že lani nakazala približno poldrugi milijon euro za obnovitvena dela. Ta morajo nujno steči tekom tega leta in bodo zato med prvimi izzivi nove deželne uprave, ki bo izšla z aprilskih volitev. Vsekakor pa bodo obnovitvena dela od začetka do odprtja novih prostorov zahtevala vsaj nekaj let.

Odsek za zgodovino in pravzaprav širša tržaška in deželna skupnost pa si ne moreta privoščiti večletnega vakuuma, saj bi dolgotrajno zaprtje prostorov in dejanska nedostopnost bogatega gradiva predstavljala nepopravljivo škodo in s tem izničila več desetletij vztrajnega dela zgodovinarjev, raziskovalcev in zanesenjakov. Nujno je zato, da odseku takoj dodelimo začasne prostore. Naj mi bo odpuščena predrznost, če si upam  v tem smislu predlagati prostore v bližnji stavbi nekdanje Ciril-Metodove šole pri Sv. Jakobu, kjer domuje tudi Primorski dnevnik in kjer je po sicer splošnih podatkih na voljo še nekaj dragocenega in neizkoriščenega prostora.

Letos je rimska vlada Deželi že zgodaj nakazala  finančne dotacije po zaščitnem zakonu, ki so, zaradi spleta okoliščin, za leto 2013 celo krepko višje od pričakovanega. Od tu možnost, da emergence, kakršne je npr. delovanje in sam obstoj zgodovinskega odseka pri NŠK, dobijo prave odgovore.

Deli